Samenvatting: Financiele Rekenkunde En Beslissingscalculaties | 9789001094072 | P de Boer, et al

Samenvatting: Financiele Rekenkunde En Beslissingscalculaties | 9789001094072 | P de Boer, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties | 9789001094072 | P. de Boer; J.C. Meester

 • 1 Enkelvoudige intrest en disconto

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wordt de prijs voor het lenen van geld uitgedrukt?

  Interestpercentage of intrestvoet.
 • 1.1 Enkelvoudige en samengestelde intrest

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voorbeeld 1,1Iemand is in bezit van €10.000. Hij is bereid om dit bedrag gedurende 1 jaar uit te lenen tegen 10% intrest

  Lening                      € 10.000
  Interest                     €   1.000 (10%)
  Ontvangst na 1 jaar € 11.000 (eindwaarde)
 • Wanneer is er sprake van enkelvoudige interest?

  Indien de intrest wordt berekend over het oorspronkelijke bedrag van de lening (interest is niet rentedragend).
 • Voorbeeld 1,2Een bedrag van € 10.000,- wordt gedurende drie jaar uitgeleend tegen 10% enkelvoudige intrest per jaar. Hoe verloot de eindwaarde in deze drie jaar?

  Jaar  Intrest   Eindwaarde
  1       1.000    11.000
  2       1.000   12.000
  3       1.000   13.000
           3.000
 • Bij welke intrest berekeningen kan het interestpercentage evenredig over delen van het jaar worden verdeeld?

  Enkelvoudige intrest berekeningen. (10% per jaar = 2,5% per kwartaal)
 • Wat is de formule voor het berekenen van het interestbedrag?

  I = K*P*t
           c

  Waarbij:

  K = kapitaal of bedrag lening
  p = interestpercentage per jaar
  t = aantal perioden
  c = 100 indien jaren, 1200 indien maanden, 36.000 of 36.500 indien dagen. 
 • Rekenvoorbeeld Samengestelde intrest10.000 euro, drie jaar, 10% samengestelde intrest.

  Jaar  Intrest   Eindwaarde
  1       1.000    11.000
  2       1.100    12.100
  3       1.210    13.310
           3.310
 • Neemt bij enkelvoudige of samengestelde intrest het interestbedrag en de eindwaarde het snelste toe?

  Samengestelde intrest
 • Wanneer wordt er met enkelvoudige intrest gerekend en wanneer met samengestelde intrest?

  Bij een periode korter dan een jaar wordt veelal enkelvoudige intrest berekend. Bij een periode langer dan een jaar samengestelde intrest.
 • 1.2 Gemiddelden

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom wordt er regelmatig gebruik gemaakt van gemiddelden?

  Een gemiddelde vervangt een aantal grootheden en leidt bij berekeningen tot dezelfde uitkomst als bij gebruik van oorspronkelijke waarden.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Financiele Rekenkunde En Beslissingscalculaties