Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Fiscaalrecht

361 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Fiscaalrecht

 • 1 Inleiding

 • 1.1 De uitgaven en inkomsten van de overheid

 • Waarom is de formele definitie van belastingen van belang?
  Omdat de grondwet voorschrijft dat belastingen uit kracht van een formele wet geheven moet worden, terwijl andere heffingen bij de wet geregeld MOGEN worden. 

  Daarnaast kan de rechter de formele wet niet toetsen aan de grondwet.
 • Worden premieheffingen voor de volksverzekeringen beschouwd als belasting?
  Ja
 • Wat verantwoordt de overheid in de macrofinanciele verslaglegging?
  slechts het totale bedrag aan loonheffing
  Loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen worden daarin niet onderscheiden.
 • Hoe wordt de premieheffing voor de werknemersverzekering verantwoordt?
  Die worden apart verantwoord. Die worden betaald door de werkgevers, die een deel verhalen op de werknemers.
 • Wat maakt de lastendruk op arbeid zo hoog?
  Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen
 • 1.2 Het free riders-probleem

 • Waarom is de tegenprestatie van de overheid niet zichtbaar?
  Omdat zij niet individueel is.

  Politie, justitie, sociaal werk worden beschouwd als vanzelfsprekend.
 • Hoe moeten de burgers - volgens theoretici - belastingen zien
  Het moet gezien worden als dat deel van het nationaal inkomen dat toekomt aan de overheid als vergoeding voor de bijdrage die de collectieve sector levert aan de welvaart.
 • Wat is het free riders-probleem?
  Dat je gratis kunt meeliften op de collectieve voorzieningen  zonder zelf belastingen te betalen.  

  Omdat te voorkomen zijn controle en handhaving noodzakelijk.  De fiscus heeft verschillende controle- en sanctioneringsbevoegdheden
 • 1.3 Functies van belastingen

 • Wat is de financierings/budgettaire functie van belastingen?
  Rechtsstreek financiering van de taken van de overheid uit belastinggelden.
 • Wat is de instrumentele functie van belastingen
  Dat de overheid belastingheffing gebruikt om beleid uit te voeren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.