Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Fiscale Aspecten Van De Onderneming

634 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Fiscale aspecten van de onderneming

 • 1 Algemene beginselen

 • 1.1 AWR & Fiscaal partnerschap

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien


 • Waar moet de oorsprong van een belasting staan vastgelegd? Welke lichamen mogen belasting heffing?
  Volgens de grondwet moet elke belasting zijn vastgelegd in een wet.

  De lichamen die belasting mogen heffing: Het Rijk, de provincie, de gemeente en de waterschappen.

 • Wat zegt de AWR over het geregistreerd partnerschap? Art. 2 lid 6 AWR
  Dit is exact gelijk aan het huwelijk. 

  AWR – Algemene bepalingen (art. 1 t/m 5e)

 • Welke 3 uitzonderingen zijn er op het fiscaal partnerschap (art 1.2 lid 2 en 4 en 5)
  1. art 1.2 lid 2: indien een belastingsplichtige niet het hele jaar aan de bijzondere criteria voldoet EN niet het hele jaar op hetzelfde adres staan.

  2. art 1.2 lid 3: Een bloedverwant van 1e graag EN beiden jonger 27 jaar + buitenlander die niet kiest voor binnenlands belastingplichtige

  2. art 1.2 lid 5: partnerschap bestaat niet meer door verzorgingstehuis/ziekenhuis

 • Wat is de woonplaats van een natuurlijk persoon volgens de AWR? Art. 4 AWR
  De plaats van een persoon is afhankelijk van de omstandigheden.

  In de praktijk: Waar liggen de belangen van een persoon? Woning, gezin, land. 

  In de praktijk: Waar is de leiding van een bedrijf? 

  AWR – Algemene bepalingen (art. 1 t/m 5e)

 • Welke 3 fictieve woonplaatsbepalingen zijn er? Art. 4 AWR
  1. De bemanning en boten die een thuishaven hebben in NL zijn binnenlands belastingplichtigen

  2. Degenen die metterwoon Nederland hebben verlaten maar binnen een jaar weer metterwoon terugkomen zijn onderbroken in NL gebleven. Art. 5.2 lid 1

  3. Personen die in diplomatieke of consulaire dienstbetrekking in het buitenland werken zijn binnenlands belastingplichtige, incl. de partner en kinderen die grotendeels door hem of haar worden onderhouden.

  AWR – Algemene bepalingen (art. 1 t/m 5e)

 • Waar draait het om bij 1. Heffing door middel van belastingaanslag? Art. 11 AWR
  Het draait om de uiteindelijke definitieve aanslag. Deze moet 3 jaar na afloop van het belastingjaar worden opgelegd.Bij een uitstel schuift dit termijn op.

  Op deze aanslag staat een dagtekening en op basis hiervan kunnen bezwaar- en betalingstermijnen worden vastgesteld.

  AWR 3.0 – Heffing van belasting bij wege van aanslag (art. 11 t/m 18)

 • Welke mogelijkheid heeft de overheid om sneller over haar geld te beschikken? Art. 13 en 14 AWR
  Een voorlopige aanslag. De voorheffingen moet dan wel worden inbegrepen.

  AWR 3.0 – Heffing van belasting bij wege van aanslag (art. 11 t/m 18)
 • 1.2 Boete en bezwaar

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien


 • Hoe werkt de navorderingsaanslag, welke voorwaarde is er en welke 5 redenen kunnen er zijn? Art. 16 AWR
  Dit is een aanslag die de inspecteur kan opleggen en een extra bedrag vorderen of teruggeven.

  Voorwaarde:
  1. Max 5 jaar na afloop belastingverplichting

  Redenen:
  1. Er is een nieuw feit die de belastinginspecteur redelijkerwijs niet had kunnen weten. 
  2. Er is kwader trouw aan te tonnen door de belastingplichtige
  3. Er is aan ambtelijke fout anders dat feiten verkeerde zijn beoordeeld of recht verkeerd was toegepast (type fout).
  4. De verrekening van voorheffingen of aanslagen was verkeerd.
  5. Partners inkomens waren niet goed verdeeld.

  AWR 3.0 – Heffing van belasting bij wege van aanslag (art. 11 t/m 18)

 • Welke 2 typen boetes zijn er? Art. 67a
  1. Verzuimboete als de belastingplichtige de aangifte niet of niet op tijd indient (aangifteverzuim)
  2. Verzuimboete als de belastingplichtige de aangifte niet op tijd betaald (betalingsverzuim)

 • Wat zijn de tarieven van aangiften? art. 1 t/m 24 BBBB 
  Verzuimboeten aanslagbelasting IB
  Maximum is 2490; gebruikelijk is 7% tenzij bij stelselmatig verzuim.

  Verzuimboeten aanslagbelasting VPB
  Maximum is 2490; gebruikelijk is 50% tenzij bij stelselmatig verzuim.

  Aangifteverzuim aangifte belasting OB:
  Maximum is 123, gebruikelijk is 50%

  Aangifteverzuim aangiftebelasting Loonbelasting
  Maximum is 1230, gebruikelijk is 5%

  Betlaingsverzuim aangiftebelasting OB en loonbelasting
  Maximum is 4920, gebruikelijk is 3%

  BBB 1.0 – Verzuimboeten (art. 1 t/m 24)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting