Samenvatting Fiscale jaarrekening Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Fiscale Jaarrekening

- Yvonne Van De Voort
ISBN-10 9001823785 ISBN-13 9789001823788
485 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Fiscale jaarrekening Auteur: Yvonne Van De Voort ISBN: 9789001823788

 • 1 Henk Fuchs

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Algemeen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke twee bronnen staat de basis van de informatie voor het opstellen van de fiscale jaarrekening ?
  Wet IB mbt winst uit onderneming: vooral van toepassing op personenvennotschappen maar indirect ook voor rechtspersonen


  Wet vpb is voor rechtspersonen en hierbij wordt vaak verwezen naar artikelen vanuit de IB
 • Welke wetten moeten in acht worden genomen bij de opstelling van de fiscale jaarrekening?
  • De Wet inkomstenbelasting 2001 (=Wet IB), en
  • de Wet vennootschapsbelasting 2007 (=Wet Vpb)
 • Wat houdt de 'Wet IB' in?
  • Geldt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen en inkomsten hebben en voor natuurlijke personen die niet in Nederland wonen, maar inkomsten hebben uit Nederland.
  • Verdeeld in categorieën:
   box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning (vb: winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, inkomsten uit periodieke uitkeringen, verstrekkingen en inkomsten uit eigen woning.)
   box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
   box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
 • Hoe omschrijft de Wet IB de winst uit onderneming?

  Art. 3.8 IB
  Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.
 • Op wie heeft de Wet IB betrekking?

  Inkomsten van natuurlijke personen, zoals:
  • de eenmanszaak, één natuurlijk persoon;
  • de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv), twee of meer natuurlijke personen. --> personenvennootschappen.
 • Wat houdt de 'Wet VPB' in?

  Geldt voor rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en inkomsten hebben en voor rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd, maar inkomsten hebben uit Nederland.

  In art. 8 VPB worden bepaalde artikelen in de Wet IB voor de winstbepaling van toepassing verklaard voor de vennootschapsbelasting.
  Bestaat uitsluitend uit bepalingen voor de berekening van de (fiscale) winst, voor zover die niet zijn te vinden in de wet IB.  Belangrijkste rechtspersonen:
  • de naamloze vennootschap (nv), en
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)
 • 1.1.1 Alge

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom en wat is een belastbaar bedrag?
  Waar wil de belastingdienst over beschikken?
  Belastbaar bedrag is de basis voor de belastingheffing.
  Waarom inkomsten voor de overheid / belastingdienst.
  Belastingdienst wil beschikken over w/v, balans en een berekening van het belastbaar bedrag.
 • Wat is een fiscale jaarrekening?
  En aan welke wetten moeten bij de opstelling in acht worden genomen?
  De door een onderneming aan de Belastingdienst te verstrekken financiele informatie moet voldoen aan specifieke regels die zijn vastgelegd in belastingwetten. De aan de Belastingdienst te verstrekken w/v, balans en berekening van het belastbaar bedrag die overeenkomstig specifieke regels zijn opgemaakt.

  De belangrijkste wetten die hierbij in acht moeten worden genomen zijn:
  1. Wet IB - inkomstenbelasting 2001
  2. Wet Vpb - vennootschapsbelasting 2007
 • Waar houdt dit boek zich uitsluitend mee bezig?
  Met de belastingheffing over de winst uit de onderneming
  --> Box 1.
 • Voor wie is de Wet Vpb? Uit wat bestaan de te belasten inkomsten in de Wet Vpb?
  Voor rechtspersonen die in NL zijn gevestigd en inkomsten hebben en voor rechtspersonen die niet in NL zijn gevestigd, maar inkomsten hebben uit NL.

  Winst.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart