Samenvatting Fiscale jaarrekening Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Fiscale jaarrekening

- Yvonne Van De Voort
ISBN-10 9001823785 ISBN-13 9789001823788
206 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Fiscale jaarrekening Auteur: Yvonne Van De Voort ISBN: 9789001823788

 • 1 Henk Fuchs

 • 1.1 Algemeen

 • In welke twee bronnen staat de basis van de informatie voor het opstellen van de fiscale jaarrekening ?
  Wet IB mbt winst uit onderneming: vooral van toepassing op personenvennotschappen maar indirect ook voor rechtspersonen


  Wet vpb is voor rechtspersonen en hierbij wordt vaak verwezen naar artikelen vanuit de IB
 • Welke wetten moeten in acht worden genomen bij de opstelling van de fiscale jaarrekening?
  • De Wet inkomstenbelasting 2001 (=Wet IB), en
  • de Wet vennootschapsbelasting 2007 (=Wet Vpb)
 • Wat houdt de 'Wet IB' in?
  • Geldt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen en inkomsten hebben en voor natuurlijke personen die niet in Nederland wonen, maar inkomsten hebben uit Nederland.
  • Verdeeld in categorieën:
   box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning (vb: winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid in dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, inkomsten uit periodieke uitkeringen, verstrekkingen en inkomsten uit eigen woning.)
   box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
   box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
 • Hoe omschrijft de Wet IB de winst uit onderneming?

  Art. 3.8 IB
  Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.
 • Op wie heeft de Wet IB betrekking?

  Inkomsten van natuurlijke personen, zoals:
  • de eenmanszaak, één natuurlijk persoon;
  • de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv), twee of meer natuurlijke personen. --> personenvennootschappen.
 • Wat houdt de 'Wet VPB' in?

  Geldt voor rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en inkomsten hebben en voor rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd, maar inkomsten hebben uit Nederland.

  In art. 8 VPB worden bepaalde artikelen in de Wet IB voor de winstbepaling van toepassing verklaard voor de vennootschapsbelasting.
  Bestaat uitsluitend uit bepalingen voor de berekening van de (fiscale) winst, voor zover die niet zijn te vinden in de wet IB.  Belangrijkste rechtspersonen:
  • de naamloze vennootschap (nv), en
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv)
 • 1.2 Fiscale jaarrekening vergeleken met commerciële en vennootschappelijke jaarrekening

 • Met welke jaarrekeningen treedt een onderneming die eigendom is van 1 of meer natuurlijke personen naar buiten?

  Met de fiscale jaarrekening
 • Wat is de commerciële, interne, externe, vennootschappelijke jaarrekening?
  Commerciële is de naam voor eenmanszaak en personenvennotschappen en is volledig vormvrij maar vaak volgens wettelijke voorschriften

  Interne jaarrekening is voor besluitvormingsproces en ook volledig vormvrij. Dit is vaak de naam bij rechtspersonen

  Externe ofwel vennootschappelijke jaarrekening is voor rechtspersonen die verplicht zijn tot het publiceren van jaarrekeningen, dit is niet vormvrij. Het is volgens wettelijk en RvJ en IFRS regels.
 • Wat is de commerciële jaarrekening?
  De w&v en balans die jaarlijks de boekhouding wordt samengesteld. Hiervoor bestaan geen wettelijke voorschriften. Meestal wordt gebruikgemaakt van de wettelijke bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW.

  Vormt het uitgangspunt voor het samenstellen van de fiscale jaarrekening, waarvoor wel speciale regels geld.

  Bij kleine eenmanszaak en personenvennootschap vaak volstaan met het uitsluitend samenstellen van de fiscale jaarrekening.
 • Met welke twee jaarrekeningen treedt een onderneming die rechtspersoon is naar buiten?

  met de fiscale jaarrekening en de externe jaarrekening
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag