Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Formeel Strafrecht

Vak
- Formeel strafrecht
- M. Attinger
- 2015 - 2016
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
645 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Formeel Strafrecht

 • 1 Inleiding

 • 1.1.1 een tweeledig hoofddoel

 • in welke twee aspecten kan het hoofddoel vh strafprocesrecht worden onderscheiden?
  1) het bewerkstelligen dat de schuldigen worden bestraft
  2) voorkomen van bestraffing van onschuldigen
 • 1.1.2 bijkomende doelen

 • noem bijkomende doelen van het strafprocesrecht?
  - eerbiediging van de rechten van de verdachte
  - eerbiedigen vd rechten van andere betrokkenen
  - streven naar procedurele rechtvaardigheid
  -tonen dat overheid de wettelijke regels v strafproces naleeft => demonstratiefunctie
  - tegengaan eigenrichting
 • 1.1.4 strafproces en rechtsbescherming

 • in een rechtsstaat worden de verhoudingen tussen overheid en burger beheerst door de RULE of LAW. wat betekent dit?
  dat overheid niet boven de wet staat, maar daaraan is onderworpen. machtsuitoefening door overheid mag alleen plaatsvinden obv een door het recht toegekende bevoegdheid en binnen door het recht getrokken grenzen.
 • 1.3 bronnen vh strafprocesrecht

 • hoe kunnen beginselen worden omschreven?
  als ongeschreven normen die een algemene werking hebben op de toepassing van het recht
 • wat is nemo tenetur beginsel?
  dat je niet verplicht kan worden aan je eigen veroordeling mee te werken
 • 1.3.2 beleidsregels

 • waarvoor reserveert Om term (strafvordrerings)richtlijnen?
  voor beleidsregeld die in hoofdzaak betrekking hebben op de ter terrechtzitting te voderen straf. Wel in Staatscourant gepubliceerd. STATUS ONZEKER
 • 2 Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht

 • -sinds 1-1-13 met de inwerkingtreding vd wet "versterking positie rechter-commissaris" is het strafprocesgewijzigd. Wat is geschrapt en had dit impact?
  het GVO is geschrapt. Dit had niet veel impact.
 • 2.2 het inquisitoire en accusatoire procesmodel

 • welke twee procesmodellen worden in literatuur omschreven?
  het inquisitoire en accusatoire procesmodel
 • is er in werkelijkheid een duidelijke scheiding tussen inquisitoir en accusatoir procesmodel?
  nee in praktijk veelal mengvormen
 • waarvoor wordt begrip accusatoir veelal gebruikt om aan te geven?
  dat de verdachte als partij wordt beschouwd en dat zijn positie ikv de procesvoering gelijkwaardig is aan die van de OvJ
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart