Het vooronderzoek - inleiding - Toezicht

4 belangrijke vragen over Het vooronderzoek - inleiding - Toezicht

9.3 opsporingsambtenaren Joris en Pieter beschikken over aanwijzingen dat boer Frederink een economisch delict begaat en willen daartoe zijn woning eens van binnen bekijken. Mogen zij dat zomaar doen?

De wetgever nam in navolging vd HR het standpunt in dat opsporing in de WED omvat dat de gegeven bevoegdheden ook mogen worden gebruikt wanneer nog geen sprake is van een verdenking. Voldoende zijn concrete aanwijzingen dat een wettelijk economisch voorschrift is overtreden, maar die aanwijzingen behoven nog geen verdenking in zin art 27 Sv op te leveren
Rapporteer

9.4 Kan de bevoegdheid van art 160 WVW 1994 door opsporingsambtenaren met algemene opsporingsbevoegdheden worden uitgoefend?

Ja ogv art 159 WVW 1994
Rapporteer

Wat houdt de VOORTGEZETTE TOEPASSING VAN BEVOEGDHEDEN IN?

een gang van zaken,, waarbij een bepaalde bevoegdheid tot het daar omschreven doel, wordt gehanteeerd en de ambtenaar vervolgens- met gebruikmaking van de situatia die door die uitoefening is ontstaan, resp. de informatie die daarover is verkregen- andere bevoegdheden tot andere doeleinden hanteert==>  Geweerarrest
Rapporteer

Op grond waarvan is de betrokken strafbaar wanneer hij niet aan een bevel in zin awb voldoet (toezicht?

art 34-1 -a Wahv
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart