Het bewijs - Het wettelijk bewijsstelsel op hoofdlijnen - bewijsstelsel en bewijsmotivering

3 belangrijke vragen over Het bewijs - Het wettelijk bewijsstelsel op hoofdlijnen - bewijsstelsel en bewijsmotivering

Rechter moet de door hem gebruikte bewijsmiddelen in vonnis vermelden. Hoe controleert HR?

1. of bewijsmiddelen wettig zijn
2. of bewijsmiddelen ter zittting zijn geproduceerd
3. of bewijsminimumregels (342-2) in acht zijn genomen
4. of feiten en omstandigheden die in bewijsmiddelen zijn vermeld, redengevens zijn voor de bewezenverklaring
of de vermelde bewijsmiddelen toereikend zijn.
Als op één van deze punten iets mis is zal HR casseren, omdat de bewezenverklaring neit 'naar eis der wet met redenen is omkleed (359-2Sv)
Rapporteer

14.1 Ga voor hierna genoemde bewijsmateriaal na via welk bewijsmiddel dat op het onderzoek ter terr aan de orde kan worden gesteld en aan een evt bewezenverklaring ten grondslag gelegd
- briefje uit prullebak
- computergegevens
- 3 camerabeelden
4.gesprek per toeval via babyfoon gehoord

1. een schriftelijk bescheid in zin 344-1- SV
2. dmv PV vd opsporingsambtenaar, waarin deze relateert wat hij heeft aangetrokken=> schriftelijk bewijs
3. kunnen tijdens zitting afgespeeld=> waarneming rechter. of door opsp ambt gezien en in PV=> dan schriftelijk bewijs
4 door weergave ve getuige=> verklaring getuige of via opsp ambt zijn pv=> schriftelijk beijs
Rapporteer

14.2 Strook de uitspraak ve strafrechter; "ik ben weliswaar overtuigd dat u het tll heeft gedaan, maar er is onvoldoende wettig bewijs om tot een veroordeling te komen' met het uitgangspunt van art 338 Sv

nee, omdat wie art 338 Sv goed leest dat de overtuiging alleen op wettige beijsmiddelen gebaseerd mag zijn. De overtuiging komt dus ingevolge het wett stelsel na het wettigbewijs.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart