Het vooronderzoek - de rol van de RC

5 belangrijke vragen over Het vooronderzoek - de rol van de RC

Welke dubbele taak heeft RC?

als toezichthouder en als degene die op verzoek van OvJ en de verdachte onderzoekshandelingen verricht
Rapporteer

Noem drie manieren waarop RC aan toezichthoudende taak invulling geeft?

- toetsing en controle van bevoegdheden
- bewaken voortgang
-controle op het gehele onderzoek (evenwichtigheid en volledigheid onderzoek)
Rapporteer

9.16 Als ter terrechtzitting de RB een verzoek of vordering tot nader onderzoek afwijst (316 jo 328, 330 Sv) kunnen verdachte en/of OM dan meteen in hoger beroep of casatie?

Het betreft hier een tussenuitspraak, dus HB of cassatie is pas mogelijk tegelijk met einduitspraaak (artt 406 en 428)
Rapporteer

9.18 Stel dat de RB een zaak terugverwijst naar de RC teneinde nader onderzoek te doen. Kan de OvJ nu tijdens dit onderzoek de (verdere) vervolging staken en de zaak (alsnog) seponeren?

nee, zie art 266 Sv. Zoland onderzoek op zitting nog niet is aangevangen, kan OvJ de dagvaarding intrekken!
Rapporteer

9.21 kan de OvJ in HB indien RC afwijzend heeft beschikt op zijn vordering tot het doen v opsporingshandelingen?

Ja, ogv de algemene bepalingen voor beroep tegen beschikkingen kan de OvJ <14 dgn in HB bij het gerechtshof 446 Sv
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart