Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht - in de hoofdrollen

4 belangrijke vragen over Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht - in de hoofdrollen

2.9 welke uitspraak van het EVRM kan volgens tekstboek worden gezien als mijlpaal in de ontwikkeling vd positie vh slachtoffer binnen het strafprocesrecht?

In tekstboek gewezen op Doorson arrest (1996). In dat arrest stelt EHRM dat ikv een FAIR TRIAL met de positie vh so ook rekening moet worden gehouden.
Rapporteer

Wat heeft verder een rol gespeeld in positie vh so?

het in het kader vd EU tot stand gekomen kaderbesluit van 15-3-2001. Op grond daarvan werden lidstaten verplicht in hun wetgeving rekening te houden met de positie van slachtoffers
Rapporteer

Wie is de Dominus litus?

het OM => deze stelt de vervolgingsbeslissing op aan de hand waarvan rechter moet oordelen
Rapporteer

Verdachte heeft in strafproces een vrije rol. WAardoor wordt zijn positie gemarkeerd?

door onschulpresumtie en nemo tenetur beginsel
hooeft onschuld niet te bewijzen en hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart