Dagvaarding en tenlastelegging - de Tenlastelegging

12 belangrijke vragen over Dagvaarding en tenlastelegging - de Tenlastelegging

Wat is een kwalitatieve omschrijving door officier bij tll

als allen maar bestanddelen worden opgesomd waarop hij oog heeft. Dit mag dus niet.
Rapporteer

Wat moet officier vermelden in tll tav feit?

moet weergeven wat feitelijk is gebeurd.
Rapporteer

Waarom is het belangrijk dat er een juiste vermelding van tijd en plaats is?

- draagt bij aan identificatie van tll feit
- ingang nwe wet=> wel of niet onder oude of nwe?
- leeftijd op datum geding?
- al eerder zelfde feit etc
Rapporteer

Wat is "omstreeks" in tll?

aangenomen mag worden dat daaronder in ieder geval één eenheid van de ter aanduiding van de tijd gebruikte maat valt vóór het aangegeven tijdstip en één erna.
Rapporteer

Wat wordt onder feit in zin van art 261 SV verstaan?

een feitelijke weergave van de bestanddelen van het door de OvJ beoogde delict
Rapporteer

Wat wordt onder OMSTANDIGHEDEN in art 261 Sv verstaan?

datgene wat niet bepalend is voor het begaan van het feit (meestal het gronddelict) maar dit wel nader concretiseert: strafverzwarende of priviligiërende omstandigheden.
Rapporteer

Wat is een enkelvoudige tll?

een tenlastelegging die één enkel delict behelst.
Rapporteer

Is de toewijzing van een vordering tot wijziging vd tll een uitspraak, een einduitspraak of een beschikking?

het ie een uitspraak zie 138 SV
beschikkingen zijn niet op de terechtzitting gegeven beslissingen.
uitspraken zijn op terechtzitting gegeven beslissing.
een toewijzing ve vordering tot wijziging vd tll is een op de terrechtzitting gegeven beslissing en dus een  uitspraak (tussenvonnis.
Rapporteer

Artikel 6 EVRM => verdachte heeft recht 'tot be informed promptly, in a language wich he understands and in detail, of the nature en cause of the accusation against him.
waaraan moet bij nature vd beschuldiging worden gedacht?
waarom gaat het bij cause vd beschuldiging?

Bij NATURE vd beschuldiding moet gedacht worden aan AARD vh juridische verwijt, aan het delict waarop de beschuldiging betrekking heeft.
bij CAUSE vd beschuldiging gaat het om de feiten waarop verwijt is gebaseerd.
Rapporteer

Waarmee heeft de de gebruikelijke opbouw, waarbij zoveel mogelijk de delictsomschrijving wordt overgeschreven te maken?

met de funcie die tll in Nederland heeft als grondslag vh procesrecht
Rapporteer

Kan in HB de tll nog worden gewijzigd? en na terugverwijzing in cassatie?

ja allebei
Rapporteer

Wat houdt de aanvullingsfacaliteit van art 312 Sv in?

biedt mogelijkheid om omstandigheden die een wettelijke strafverzwaringsgrond opleveren alsnog aan de tll toe te voegen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart