Dagvaarding en tenlastelegging - Op grondslag van de tenlastelegging

9 belangrijke vragen over Dagvaarding en tenlastelegging - Op grondslag van de tenlastelegging

12.13 wat wordt bedoeld met de grondslagleer

dat de rechter de beraadslaging en zijn uitspraak baseert op grondslag van de ten lastelegging.
ogv het opportuniteitsbeginsel is het de OvJ die bepaalt of en ter zake van welk feit een verdachte wordt vervolgd. De rechter is vervolgens gebonden aan de keus vd OvJ.
Rapporteer

12.14 op welke wijzen wordt volgens tekstboek de strikte toepassing vd grondslagleer in jurprud gerelativeerd?

1) HR geeft feitenrechter steeds meer ruimte om tll dmv intrepreatie ruimer uit te leggen
2) de mogelijkheid voor de rechter om de tll te wijzigen van 'kennelijke schrijffouten' is vergroot.
Rapporteer

12.16a indien raadsman ter zitting aanvoert dat verd Karel die niet is verschenen, mogelijk niet op hoogte is van feit dat zitting vandaag plaatsvindt. Wat dan?

- indien Karel vanwege deze zaak vast zit, dient de dagvaarding hem in persoon betekend te worden (588-1Sv). nu niet duidelijk is of Karel op hoogte was en dagv niet geldig is betekend dient verzuim te leidden tot nietigingheid vd dagv.
-indien Karel vrij rondloopt, is betekening IN persoon NIET vereis en kan de zaak op tegenspraak worden voortgezet.
Rapporteer

12.16 TLL:'hij op of omstreeks 12-3-12, te Rotterdam, aan een persoon genaamd R. van Balen, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, bestaande uit een gescheurd trommelvlies aan het li oor, heeft toegebracht, door deze opzettelijk meermalen, althans eenmaal in het gezicht te slaan en/of stompen, als gevolg waarvan r. van Balen pijn ondervond '(302Sr)
Indien raadsman aanvoert dat tll niet voldoet aan eisen v 261 Sv. Wat zal rechter antwoorden

art 302 Sr=> 'Hij die een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt als schuldig aan zware mishandeling gestraft met...

tijd, plaats, wett voorschr en alle bestanddelen vd delictsomschrijving zijn in tll opgenomen. Ook zijn omstandigheden opgenomen. Er is een kwalificatieve omschrijving en een feitelijke omschrijving, waarbij de kwalitatiefve termen feitelijk zijn omschreven. Kortom er is niets mis met deze tll. Het verweer kan derhalve worden verworpen
Rapporteer

12.16 c De raadsman voert aan dat het ten laste gelegde GEEN zwaar lichamelijk letsel oplevert. Indien rechter die verweer aanvaard. Tot welke einduitspraak komt hij dan?

In dat geval zal de rechter tav tenlaste gelegde 'zwaar'(lich letsel) partieel vrijspreken. Wel bewezen kan worden dat verdachte slachtoffer lich letsel, waardoor so pijn ondervond heeft toegebracht. Het bewezenverklaarde kan dan als mishandeling (300) worden gekwalificeerd.
Rapporteer

Wat is de hoofdregen mbt de toetsing van de tll door de HR ?

HR toetst de intrepretatie van de tll MARGINAAL
Rapporteer

Welke uitzondering geldt mbt de toetsing vd intrepretatie door de HR?

een uitzondering voor in tll opgenomen wetstermen.
normaliter zal rechter een uit de delictsomschrijving in tll overgenomen term steeds als WETSTERM (moeten) opvatten. De inhoud die de rechter dan vervolgens geeft aan deze term, betreft de intrepretatie ve wetsterm en houdt daarmee per definitie een juridisch oordeel in dat steeds VOLLEDIG getoetst kan worden.
Rapporteer

Welke correctiemiddelen kan gebruikt worden om ongelukkige uitkomsten te voorkomen?

1) interpretatie vd tll
2) aanpassen van een onderdeel vd tll
Rapporteer

Hoe ver mogen de afwijkingen gaan vd rechter tav tll?

1) rechter mag niet de passages in tll uitstrepen of bijstellen als hij daardoor tot een bewezenverklaring zou komen die een wezenlijk ander strafrechtelijk verwijt behelst dan de tll.
2) de grenzen vd in de tll neergelegde omschrijving vd FEITELIJKE TOEDRACHT vh gebeuren mogen niet substantieel worden overschreden.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart