Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht - het inquisitoire en accusatoire procesmodel

8 belangrijke vragen over Karakter en gang van het Nederlands strafprocesrecht - het inquisitoire en accusatoire procesmodel

Wat zijn de belangrijkste elementen uit het inquisitoire procesmodel?

- rechters (gerechtelijke autoriteiten) hebben actieve rol bij onderzoeken ve zaak
- van een partijenproces is geen sprake
- vervolging en berchting in één hand
- verdachte is voorwerp vh onderzoek
Rapporteer

Waar treft men het accusatoire procestype met name aan?

In Engeland en in de VS
Rapporteer

Wat zijn de belangrijkste elementen uit het accusitoire procesmodel?

- inzet vh geding wordt gezien als conflict tussen 2 partijen
- ene kant een private of openbare aanklager, andere kant verdachte
- aanklager formuleer de beschuldiging die hij moet zien te bewijzen
- de defendant (aangeklaagde) verdedigt zich tegen de aanklacht
- gelijkwaardigheid van partijen
- uitkomst in termen winst/ verlies
- strijd ten overstaan onafh en onpartijdige rechter, die beslist wie wint
- schuldvraag blijft achterweg als verdachte aanklacht niet wenst te bestrijden
Rapporteer

Wie maakte onderscheid tussen crime-controlmodel en due procesmodel?

dat was H. Packer. Hij beschrijft de mogelijke inrichting vd strafrechtspleging ahv deze modelen die gezien moeten worden als twee uitersten ve glijdende schaal
Rapporteer

Waarop ligt in het crime control model de nadruk?

op het belang ve zo efficient mogelijke criminaliteitsbestrijding
Rapporteer

Waarop ligt in het due-procesmodel de aandacht?

op het belang van de bescherming vd positie vd verdachte
Rapporteer

Wat houdt afleggen guilty plea in ?

verdachte geeft aan dat hij schuldig is=> rechter hoeft dit niet te onderzoeken bij Acc procesmodel alleen dient hij te onderzoeken of verklaring in vrijheid is afgelegd.
Guilty plea geeft een afgezwakte aanklacht
Rapporteer

Wat is de adversaire procesvoering?

hierbij brengen twee partijen alles naar voren wat hun tegengestelde standpunten onderbouwen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart