Samenvatting Fundamentals of Abnormal Psychology Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Fundamentals of Abnormal Psychology

ISBN-10 1464145997 ISBN-13 9781464145995
237 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Fundamentals of Abnormal Psychology ISBN: 9781464145995

 • 1 Abnormal Psychology: Past and Present

 • 1.1 What is Psychological Abnormality?

 • Wat is abnormaly psychology of psychopathologie?
  Wetenschappelijke studie naar afwijkende patronen van functioneren om psychische stoornissen te beschrijven, voorspellen, verklaren en veranderen.
 • Welke 4 patronen heb je binnen de psychopathologie?
  1. Deviance: statistisch afwijkend, leeftijdsfase inadequaat, wat moet je van een bepaalde leeftijd qua gedrag verwachten? Of gedragingen abnormaal zijn, hangt dus af van de normen in een cultuur, maar ook van de specifieke omstandigheden waarin de persoon verkeert.
  2. Danger: objectief gevaar zelf en/of anderen, piloot uit Duitsland
  3. Distress: lijdensdruk het last hebben ervan, probleembesef hebben mensen het bewustzijn dat het een probleem is, probleem-inzicht geen idee waar het vandaan komt, behandelmotivatie
  4. Dysfunction: interfereert met beroepsmatig, sociaal functioneren (werken,liefhebben)
 • 1.2 What is Treatment

 • Wat zijn de kenmerken van een behandeling?
  1. Er is ten eerste een slachtoffer, die hulp zoekt van de helper.
  2. Verder is er sprake van een helper, die getraind is en geaccepteerd wordt door het slachtoffer en zijn of haar sociale groep.
  3. Tenslotte is er een reeks contacten tussen het slachtoffer en de helper. Hierbij probeert de helper bepaalde gedragingen, ideeën of emoties van het slachtoffer te veranderen.
 • 1.4 Current Trends

 • Wat is huidige trend managed care program?
  Dat de verzekering bepaald welke therapeuten een cliënt mag zien, hoeveel het mag kosten en de hoeveelheid sessies die een cliënt mag krijgen.
 • 1.5 What do Clinical Researchers Do?

 • Wat zijn epidemiologische studies?
  Onderzoek naar hoeveel (nieuwe) gevallen er binnen een bepaalde tijd binnen een bepaalde populatie op zijn gedoken.
 • 2 Models of Abnormality

 • 2.1 The Biological Model

 • Hoe zien biologische theorieën mental illness en wat ze voor- en nadelen?
  Als een ziekte die komt door slecht functionerende gedeeltes van het organisme. Vooral kijken ze dan naar de anatomie van het brein of de chemie in het brein die zorgt voor dat gedrag.
  • Voordelen: onderzoek produceert veel nieuwe informatie, biologische behandelingen werken vaak als alle andere benaderingen niet werkten.
  • Nadelen: niet al het menselijk gedrag kan in biologische termen uitgelegd worden.
 • Wat zijn de 3 leidende therapieën binnen de biologische behandelingen?
  • Medicijn therapie 
  • Elektroconvulsietherapie, komt stroom door het brein heen, na een aantal sessies voel patiënten zich minder depressief
  • Psychosurgery, sommige ziektes, zoals epilepsie
 • 2.2 The Psychodynamic Model

 • Wat geloven psychodynamische theoretici en wat zijn de voor- en nadelen?
  Dat het gedrag van een persoon grotendeels is bepaald door onderliggende psychologische krachten waarvan deze persoon zich wel of niet bewust is.
  Dynamisch genoemd omdat ze interacteren met elkaar.
  • Voordelen: geholpen bij het begrijpen dat abnormaliteit misschien bij dezelfde processen ligt als normaal functioneren, systematisch toepassen van theorie op behandeling.
  • Nadelen: moeilijk te onderzoeken (‘onbewust’).
 • Wat zijn tegenwoordig de drie meest invloedrijke psychodynamische theorieën?
  • Ego theory, geven het ego een meer onafhankelijke en invloedrijke rol
  • Self theory, geloven dat het menselijke motief is om de gehele zelf te verbeteren
  • Object relations theory, mensen zijn voornamelijk gemotiveerd door het aangaan van relaties met anderen
 • Wat zijn psychodynamische behandelingen?
  • Vrije associatie
  • Interpretatie therapeut, therapeut luistert aandachtig en geeft zijn oordeel wanneer hij denkt dat de patiënt er klaar voor is
  • Catharsis
  • Working trough, de problemen worden keer op keer besproken om meer duidelijkheid te krijgen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag