Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'kans', 'effecten' en 'ioniserende', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Fysica examenvragen
- Prof Bacher, Prof Saunders
- 2020 - 2021
- Ugent
- 1e Bach Diergeneeskunde
321 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over kans, effecten, ioniserende

Belangrijkste/grootste biologische effect van ioniserende straling is:
Directe en indirecte  (via waterradicalen) DNA schade.
Rapporteer
Factoren die de effecten van ioniserende straling beïnvloeden zijn:
-Tijd: Fractionatie (door bestraalde cellen de kans te geven te herstellen voordat ze weer bestraald worden) en Protractie  (verlagen van dosistempo)
-Biologische effecten: stadium van cel in de celcyclus ( meest gevoelig in de mitose fase, dus kinderen gevoeliger...
- Water radicalen (zuurstofeffect)
-By-stander effect: middels cel-cel verbindingen.
Rapporteer
Directe effecten van ioniserende straling zijn:
Afh van de drempeldosis en de frequentie van optreden!
De ernst van het effect neemt toe met de dosis

Dosis <0,30 Sv: Chromosoom afwijking
0.30 - 1 Sv: Röntgenkater (>0,50 Sv): Misselijkheid, braken, duizeligheid en hoofdpijn en dalen van witte bloedcellen.
1-2 Sv: Intense Röntgenkater en snelle daling in witte bloedcellen
2-5 Sv: Snel en intense Röntgenkater, dient opgenomen te worden in ziekenhuis.
5-20 Sv: Ernstige aantasting van het beenmerg en optreden van diarree en uitdroging.
>20 Gy: aantasting van zenuwstelsel => dood.
Rapporteer
Effecten van ioniserende stralingen tijdens zwangerschap:
-Tot 2 weken na conceptie: lethaal (vanaf 0,5 Sv us de kans al 50%). Mocht embryo toch overleven, dan geen abnormaliteiten => Alles of niets principe.


-3e t ot 8ste week: boven 2 Sv: teratogene effecten (microcephalie). Bij dosis vanaf 5 Sv: kans op sterfte 90%.

-Week 8- week 25: zware mentale retardatie, met meest kritische periode week 8-15 (40% kans) ook gepaard met microcephalie. Vmaag week 16 is de kans slechts 10%.

_gehele zwangerschap: kans op tumor/leukemie: 5% per Sv.
Rapporteer
Late effecten van ioniserende stralingen:
Leukemie en kanker en genetische effecten in nakomelingen.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart