Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'snelheid', 'doorsnede' en 'stroming', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Fysica examenvragen
- Prof Bacher, Prof Saunders
- 2020 - 2021
- Ugent
- 1e Bach Diergeneeskunde
321 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over snelheid, doorsnede, stroming

Wat is druk en wat is de formule?
Is de grootte van een kracht per eenheid van oppervlakte.

P=F/A in N/m2 of Pa

1N/m=1Pa

1 bar= 10^5 N/m2

1 arm= 76 cm Hgdruk = 1,013 bar
Rapporteer
Stationaire vs niet-stationaire stromingen:
Stat.: De vloeistof deeltjes die in punt P voorbij komen, hebben in P dezelfde snelheid.
Dit komt voor bij lage snelheden.


Niet-stat.: Niet elk vloeistof deeltje heeft in punt P dezelfde snelheid. Dit heb je bij hoge snelheden.
Rapporteer
Wervelvrije vs turbulente stroming:
Wervelvrij: Dit is wanneer de stroming geen hoeksnelheid heeft

Turbulent: wanneer er wel een hoeksnelheid aanwezig is => Draaikolk!
Rapporteer
Compressievrije vs samendrukbare stromingen
Compressievrij: geen dichtheidsvernadering (dichtheid is plaats en tijdsonafhankelijk).
Bv dus van vloeistoffen...

Samendrukbaar: bij gassen bv, daar kan de dichtheid gedurende de stroming wel veranderen en is dus samendrukbaar.
Rapporteer
Viscueze vs niet-visceuze stroming:
Niet-viscues: wanneer de tangentiële wrijvingskracht-krachten tussendeks naburige fluïdum lagen te verwaarlozen zijn.

Viscues: wanneer deze wrijving niet te verwaarlozen is.
Rapporteer
Wat is een typisch kenmerk voor viscuese  stromingen?
In het midden een hogere snelheid dan ad wanden.
Bij reële fluïda is viscositeit altijd aanwezig.
Rapporteer
Wet v behoud van massadebiet:
Dichtheid x A (oppervlakte cilinder) x v (snelheid)= constant
Rapporteer
Wet v behoud van volumedebiet:
A.v=Constant
Rapporteer
De snelheid in een buis is afhankelijk van de doorsnede van de buis... Verklaar:
De snelheid verandert omgekeerd evenredig met de doorsnede van de stroombuis.

De snelheid vergroot wanneer de doorsnede verkleint en omgekeerd.

Liggen bij een doorsnede de stroomlijnen dichter bij elkaar, dan is de snelheid van het fluïdum daar groter.
Rapporteer
Bij rechtopstaan is de arteriële druk in de hersenen 5 kPa geringer dan in liggende houding
YESS
Rapporteer
Bij rechtopstaan is de drukstijging in de voeten 12 kPa
YESS
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart