Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'agressie', 'gedrag' en 'agressief', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragsbiologie
- Duchateau
- 2020 - 2021
206 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over agressie, gedrag, agressief

Wat verstaan we onder agonistisch gedrag?
Het agressieve gedrag waarmee een dier een soortgenoot mee wil afschrikken en tot overgeving wil brengen. Maar ook het wijkgedrag (vluchten) of onderdanigheidsgedrag valt hier onder
Rapporteer
Wat verstaan we onder territoriale agressie?
Deze agressie is gericht tot indringers van het territorium. Waarbij patrouilleren en zoeken naar sporen ook er bij horen
Rapporteer
Wat verstaan we onder competitief-instrumentele agressie?
Deze agressie uiten dieren als middel in de competitie om de ander te laten terug trekken uit de competitie en niet om hem tot onderwerping te dwingen. Dit zie je bij competitie om voedsel, drinken, nestmateriaal, etc.
Rapporteer
Wat verstaan we onder protectieve agressie?
Deze agressie is een reactie (reactieve agressie) op het aanzien dat de jongen, verwanten of soortgenoten worden aangevallen door een predator. Deze agressie is heftig, omdat ze nu tot het uiterste gaan, omdat onderdanigheidsgedragingen geen invloed hebben op de predator
Rapporteer
Welke vorm van agressie is eigenlijk geen agressie?
Predatieagressie, omdat er nooit imponeer gedrag voorafgaand gaat en het meer gaat om de appetitieve handelingen
Rapporteer
Wat zijn de fysiologische effecten van testosteron?
Er komt extra inspanning die het vechten mogelijk maakt --> snellere metabolisme
Het versterkt de vasthoudendheid van een taak uitvoeren (ook als deze op dat moment geen beloning meer geeft)
En het geheugen wordt beter
Het draagt bij aan de groei bij jonge dieren
Rapporteer
Wat zijn de ethologische effecten van testosteron?
Hogere testosterongehalte duidt op een situatie waarin een dier succesvol was
Onder stress gaat een dier eerder een nieuw gedrag leren, vooral vermijding
Rapporteer
Wat gebeurt er met testosteron en verliezers?
Ze krijgen een minder hoog testosterongehalte en verlagen de vasthoudendheid. Ze zullen minder agressief en seksueel gedrag vertonen, omdat hun vermijdingsgedrag hoger is. Een jong dier groeit minder na verliezen
Rapporteer
Wat is psychologische castratie?
De visuele aanwezigheid van een dominant kan de groei vertragen bij met name de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en de neiging tot seksueel gedrag bij de waarnemer
Rapporteer
In welke gevallen van agressie werkt testosteron niet? En wat is belangrijk om in je achterhoofd te houden?
Bij angst-geïnduceerde agressie werkt het niet. En je moet onthouden dat testosteronveranderingen niet altijd leiden tot een andere agressie-motivatie (denk aan castreren dat soms geen invloed heeft)
Rapporteer
Hoe zien we agressie bij mensen?
Wij mensen zijn erg agressief, vooral de mannen. Wij kunnen ook hele dodelijke wapens maken, wat niets meer te maken heeft met fysieke agressie. Vooral jonge mannen zie je de grenzen opzoeken en agressief gedrag vertonen, met name als er ook alcohol e.d. Bij betrokken is
Rapporteer
Het agressie-gen bestaat niet, maar wat zit er wel in de hersenen?
De hypothalamus kan agressie opwekken, maar daar zijn nog 35 andere hersengebieden bij betrokken
Rapporteer
Wat zijn neurotransmitters en welke spelen een belangrijke rol bij (agressief) gedrag?
Dit zijn stofjes in je hersenen en zorgen voor informatieoverdracht tussen neuronen. Vooral serotonine, dopamine en noradrenaline spelen een belangrijke rol
Rapporteer
Wat voor gedrag zie je bij verschillende concentraties van de belangrijkste neurotransmitters?
Wanneer serotonine laag is, zullen kinderen heftige emoties vertonen en zich impulsief en agressief gedragen. Dopamine en noradrenaline moeten juist niet te hoog zijn
Rapporteer
Wanneer de neurotransmitters niet in de goede verhouding aanwezig zijn, wat gebeurt er dan? En hoe kan dit?
Dit kan komen door slechte voeding b.v. En de informatieoverdracht gaat haperen, waardoor er verkeerd geïnterpreteerd wordt, inschattingsfouten en foutieve beslissingen. En een ander ding is de ongevoeligheid voor een beloning of straf
Rapporteer
Welke andere hormonen zijn betrokken bij agressief gedrag en wat doen ze?
Stresshormonen zoals adrenaline, cortisol en corticosteron. Bij een toename van deze hormonen ontstaat er agressief gedrag. Dit gedrag versterkt weer de aanmaak van de hormonen, enz. Er is dus een vicieuze cirkel.
Rapporteer
Wat is een probleem van de vicieuze cirkel?
Het individu zal in een volgende soortgelijke situatie eerder vecht-gedrag dan vluchtgedrag laten zien. Het kan zelfs zo erg worden dat iemand niet meer in staat is om op een conflict wenselijk te reageren, hij gaat onaangepast gedrag vertonen
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart