Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'dier', 'gedrag' en 'operant', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragsbiologie
- Duchateau
- 2020 - 2021
206 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over dier, gedrag, operant

Wat is de definitie van conditioneren?
Het proces dat leidt tot een verandering in gedrag die berust op de ervaring met de gevolgen van dat gedrag en de omstandigheden
Rapporteer
Wat verstaan we onder klassiek conditioneren? En hoe noem je dit ook wel?
Het koppelen van een voorwaardelijke situmulus aan een onvoorwaardelijke/natuurlijke stimulus om zo een respons op te roepen. Denk aan Pavlov.
US --> R
US + CS --> R
CS --> R
Je kan ook wel zeggen dat er associatie is opgetreden
Rapporteer
Hoe werkt operant conditioneren?
Een gedrag/handeling dat van nature voorkomt belonen, om zo dit gedrag vaker te laten uitvoeren of dat je een dier wat voor je kan laten doen.
Voor de operant (natuurlijke gedrag) kan je nu als die toevallig optreedt een beloning geven, ook wel bekrachtiger/reinforcer genoemd. Je creëert nu een verwachting bij het dier en het gedrag zal vaker optreden.
Rapporteer
Welk leerproces lijkt erg op operant conditioneren en hoe werkt dit?
Trial en error. Voor een probleem gaat een dier allerlei handelingen uitvoeren, mocht 1 daarvan hem een beetje verder naar zijn doel brengen dan zal hij dit gedrag vaker laten zien, want dat is een beloning. Het kan ook andersom dat een dier een straf krijgt bij een bepaalde handeling en zal het dan niet meer doen
Rapporteer
Bij operant leren/shaping is een discriminant vaak erg belangrijk. Wat houdt dit in en wat is een belangrijk punt?
Onder natuurlijke omstandigheden zal de operant niet altijd een bekrachtigend effect opleveren, maar alleen onder bepaalde omstandigheden. Deze gaat het dier dan associëren en zal vaker het gedrag uitvoeren bij die omstandigheden. De omstandigheden zijn dan de discriminant. Het leren van deze discriminant is dus klassiek leren, maar het wordt gebruikt bij operant leren!!!
Rapporteer
Wat is een typisch voorbeeld van een discriminant bij huisdieren?
Het woord 'kom'. De hond weet dan als hij naar de baas loopt, hij dan een beloning krijgt en niet dat hij een andere operant zoals liggen moet uitvoeren
Rapporteer
Wat kan je met de Skinner-methode nog meer doen naast een operant aanleren?
Kijken wat voor vermogen dieren hebben: kunnen ze bepaalde kleuren of patronen onderscheiden en hebben ze een geheugen?
Rapporteer
Wat is een belangrijke component van operant leren?
Een bekrachtiger, ook wel reinforcer. Dit zijn dingen die de operant in frequentie doen toenemen, zoals voedsel
Rapporteer
Welk onderscheid maken we tussen bekrachtigers?
Je hebt primaire bekrachtigers: dit zijn dingen die het dier echt nodig heeft, zoals voedsel, water of aandacht als je een sociaal dier hebt. Je hebt daarnaast ook secundaire bekrachtigers: deze zijn in eerste instantie niet belonend, maar worden gecombineerd met de primaire. Zodat ze later ook als beloning kunnen dienen op zichzelf
Rapporteer
Op welke manieren kunnen bekrachtiging en bestraffing plaatsvinden?
Je hebt positieve bekrachtiging en bestraffing, waarbij het gedrag iets oplevert. In het geval van bekrachtiging een beloning en in het geval van bestraffing een straf. Je hebt ook van beide negatieve en dan kan het dier met het gedrag iets voorkomen. Dit kan bij bekrachtiging geen straf zijn en bij bestraffing geen beloning
Rapporteer
Welke typen vermijdingsconditioneringen kennen we?
Je hebt passieve vermijdingsconditionering, ook wel positieve bestraffing. Waarbij het dier een operant niet meer uitvoert en zo een straf kan vermijden (b.v. Niet tegen een stroomdraad lopen). Daarnaast heb je actieve vermijdingsconditionering, ook wel negatieve bekrachtiging. Waarbij het dier de straf kan ontwijken door bepaald gedrag uit te voeren (b.v. Reageren op een commando)
Rapporteer
Hoe komt extinctie voor bij beide manieren van leren?
Bij klassiek leren zal het gedrag als reactie op de voorwaardelijke stimulus afnemen als de onvoorwaardelijke stimulus niet vaak/genoeg meer wordt getoond (stoppen met kwijlen bij bel horen). Bij operant leren zal het uitvoeren van de operant afnemen als er geen beloning meer voor gegeven wordt
Rapporteer
Wat is een gevaar van straf (maar ook beloning) geven/ondeskundigheid?
Dat het dier de straf gaat associëren met een heel ander gedrag dan waar je het eigenlijk straf voor geeft. Bijvoorbeeld komen naar de baas als de hond iets verscheurt.
Rapporteer
Wat is het voordeel van booby-traps?
Dieren zullen zelf aanleren dat hun gedrag fout is en daar hoeft de baas niet bij in de buurt te zijn. Dus zal het dier het dan ook niet doen als je van huis bent
Rapporteer
Wat zijn de 4 kenmerken van smaakaversie?
1. Het opgegeten ding en de ziekte kunnen van elkaar gescheiden zijn in tijd
2. Alleen de stimuli van het voedsel, waar het dier van nature op let, zullen aangeleerd worden. Dus ratten zullen hetzelfde blauwe voedsel weer eten, omdat ze alleen selecteren op geur en smaak
3. De ziekte moet intern zijn, uitwendige reinforcers zoals een klap zijn niet effectief
4. De afgunst treedt ook op bij lagere concentraties van dezelfde stimuli
Rapporteer
Wat leren we een dier met habituatie?
Het is een selectieve en geleidelijke gewenning voor een bepaalde stimulus en dat hier niet meer op gereageerd.
Rapporteer
Wat moet je juist niet doen als je een dier van een angst wil laten komen?
Hem troosten, dit versterkt alleen de angstreacties
Rapporteer
Wat bedoelen we met latant leren en waarom is dit speciaal?
Dit is iets leren, waarbij geen beloning van pas komt. Zoals het inprenten van een route/ruimte. Maar ook sociale verhoudingen en oorzaak-gevolg relaties. Dit kan het ene dier beter dan het andere, omdat de één het ook meer nodig heeft dan de ander
Rapporteer
Op wat voor manier zijn de hersenen/het geheugen betrokken bij leren?
Eerst komt de nieuwe informatie in het korte termijn geheugen. Als deze informatie vaak wordt het herhaald of heel belangrijk is komt het in het lange termijn geheugen en hier is de hippocampus bij betrokken. Hiervoor is long-term-potentiation (LTP) nodig, ook wel verbindingen tussen neuronen
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart