Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'mensen', 'ruimtelijk' en 'tellen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragsbiologie
- Duchateau
- 2020 - 2021
206 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over mensen, ruimtelijk, tellen

Wat is een aanwijzing voor hogere cognitieve vaardigheden?
Het kunnen maken van een mentale voorstelling en daarover kunnen nadenken.
Rapporteer
Wat is een ander woord voor kenbeelden?
Cognities
Rapporteer
Welke cognitieve vaardigheden zijn er?
Ruimtelijke oriëntatie, tellen, inzicht, concept, werktuigen, taal, imitatie en zelfbewustzijn
Rapporteer
Welke 3 dingen kunnen dieren gebruiken bij ruimtelijke oriëntatie?
Landmarks herkennen en deze ten opzicht van elkaar vergelijken
Dead-reckoning: het inschatten van afstanden tussen (bewegende) objecten
Een cognitieve map maken, een soort kaart met ruimtelijke verhoudingen
Rapporteer
Op welke manieren kan je tellen?
- Relative number judment: bepalen of iets meer of minder is dan iets anders
- Absolute number judment: het specifieke aantal kennen
- Als dieren kunnen tellen is er een representatie van het aantal als ordinaliteit
- Cardinality: een symbool kunnen koppelen aan een hoeveelheid (alleen mensen en Alex)
Rapporteer
Wanneer is er sprake van inzicht? En wat moet je voorkomen bij experimenten?
Ineens een oplossing voor een probleem vinden, zonder dat hier geleidelijk naar toe is gewerkt (shaping). Een eureka moment. Je moet voorkomen dat er trial en error ontstaat
Rapporteer
Welke 3 dingen kunnen zorgen voor concept?
- Perceptual category: er kan onderscheid gemaakt worden op uiterlijke kenmerken van een object
- Functional category: voorwerpen kunnen onderscheiden worden op grond van hun functie
- Gelijk/verschillend: een object wordt vergeleken met een ander object en er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen
Rapporteer
Hoe komt imitatie tot stand?
Er zijn allereerst mirror neurons betrokken en daarnaast vaak goal emulation. Waarbij de observator de resultaten van de actie van de ander kopieert. Het doorgeven van informatie aan een soortgenoot gaat via sociaal leren, ook wel cultuur. Hierdoor kan een traditie ontstaan die populatie specifiek is
Rapporteer
Wanneer is een theory of mind nodig? En wat is enerzijds een nadeel van ToM?
Wanneer je je wil inleven in een ander. ToM is iets wat mensen hebben, waar we als het ware in een perspectief van een ander kunnen stappen. Je kan hier ook mee mensen manipuleren, dat is een nadeel voor de één. Dieren die zichzelf herkennen, zullen in een bepaalde mate ook ToM hebben
Rapporteer
Wat is knowledge attribution? En hoe staat misleiding hiermee tot stand?
Dit is het weet hebben van kennis van een ander. Misleiding is een complexe vorm dat een aspect is van dit. Je moet hiervoor de intentie van de ander weten en zijn gedrag kunnen voorspellen, om daar vervolgens op in te spelen.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart