Samenvatting Gedragsproblemen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Gedragsproblemen

- J D van der Ploeg
ISBN-10 9056379275 ISBN-13 9789056379278
673 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Gedragsproblemen Auteur: J D van der Ploeg ISBN: 9789056379278

 • 1 Wat is probleem gedrag?

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Onaagepastheid (maladjustment) aspecten
  - onvermogen om persoonlijke relaties aan te gaan
  - geen rekening houden met de rechten van anderen
  - zich niet houden aan geldende regels en normen
  - niet in harmonie leven met de omgeving
  - gebrek aan sociale vaardigheden
  - tekort aan copingvaardigheden
 • Begrippen die in alle definities van 'gezondheid' terugkomen
  - Emotioneel welzijn (tevreden, belangstellend)
  - psychisch welzijn (positieve relaties met anderen, verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen
  - sociaal welzijn (deel voelen van groter geheel)
 • 1.3 Aangepast - onaangepast

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Fomm's heeft thematiek individu vs samenleving. Hij gaat uit van een aantal basale menselijke behoeften, die in een gezonde samenleving gehoneerd moeten kunnen worden: 

  - De behoefte om erbij te horen
  - De behoefte aan creativiteit (uitstijgen boven primaire driften)
  - de behoefte aan identiteit (iemand zijn) 
  - de behoefte aan een eigen referentiekader 

  Wanneer deze behoeften in een samenleving geblokkeerd worden, is het volgens Fomm een ongezonde samenleving. Dit gebeurt vooral in een autoritaire en repressieve samenleving. 

 • Een gezonde aanpassing volgens Fomm:

  de mens voelt zich vrij, volgt zijn eigen natuur en zal zijn eigen individualiteit handhaven en zal tevens een creatieve en constructieve bijdrage leveren. 

 • Maladjustment volgens baron, Byrne en Kantowitz:

  Zij formuleren dat onaangepast gedrag als 'socially inappropriate pattern of behavior that results in physical or psychological discomfort for the individual and/or for others. 

 • 1.4 Gezond - ziek

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • De gezonde en zieke ontwikkelingsstadia van Erikson:

  Gezond                                            Ziek:
  - Vertrouwen                              - wantrouwen
  - autonomie                                 - twijfel
  - initiatief                                      - schuldgevoel

  - vaardigheid                               - minderwaardigheid

  - identiteit                                     - verwarring

  - intimiteit                                     - isolement

  - generativiteit                            - stagnatie

  - integriteit                                   - wanhoop

 • Maslow heeft psychische gezondheid uitgewerkt als een proces van zelfverwerkeling. Hij gaat uit dat zelfrealisering de belangrijkste menselijke behoefte vormt in een hiërarchie van de volgende 5 behoeften:

  - fysiologische behoefte (honger, dors enz.)

  - behoefte aan veiligheid (zekerheid, rust enz.)

  - behoefte om ergens bij te horen (affectie, liefde, identificatie)
  - behoefte aan waardering (zelfwaardering, waardering door anderen)
  - behoefte aan zelfverwerkelijking 

 • 15 categorieën die kenmerkend voor zelfrealisatie is en daarmee voor geestelijke gezondheid volgens Maslow: 

  Juiste perceptie van de realiteit
  acceptatie van jezelf en anderen

  spontaniteit

  creativiteit

  democratische instelling

  autonomie

  meer probleemgericht dan zelfgericht

 • Affect Balance Scale (ABS):

  Methode om subjectief psychisch welbevinden vast te stellen.
  schaal bestaat uit 10 vragen, waarvan 5 betrekking hebben op positieve gevoelens en 5 op negatieve. 

 • 1.5 Nogmaals: probleemgedrag

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is er sprake van psychosociale problematiek:

  1. Lijden: angstige of depressieve personen.
  2. Disfunctioneren in de samenleving of op werk

  3. Onvoorspelbaar gedrag
  4. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag

  5. Onconventioneel gedrag: gedrag dat totaal niet past in allerlei situaties en waarmee men voortdurend uit de pas loopt.

  6. Aantasting van de geldende moraal: hiermee wordt gerefereerd aan  gedrag dat indruist tegen de geldende normen en waarden. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart