Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'ass', 'sociaal' en 'problemen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragswetenschappen 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
227 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ass, sociaal, problemen

Wat wordt er verstaan onder beperkingen in de sociale communicatie en interactie, wat valt onder de diagnostische kenmerken volgens DSM-5 en waar herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten en een beperking in de informatieverwerkings- en integratieproblemen ook onder vallen?
 • Kan zeer uiteenlopend zijn van vooral eigen verhaal vertellen in een gesprek tot volledig contact afsluiten voor de ander
 • Ingewikkeld om gedrag van de ander te interpreteren
 • Meestal lastig om gesprek te beginnen en te onderhouden
 • Vaak worden grapjes en taal letterlijk genomen
 • Het niet opmerken van de indirecte boodschap
 • Leren niet vanuit ervaring, iedere situatie moet opnieuw aangeleerd worden.
Rapporteer
Wat wordt er verstaan onder herhalende stereotiepe patronen van gedrag, wat valt onder de diagnostische kenmerken volgens DSM-5 en waar beperkingen in de sociale communicatie en interactie, belangstelling en activiteiten en een beperking in de informatieverwerkings- en integratieproblemen ook onder vallen?
 • Vaak vastgeklampt aan bepaalde gewoonten, volgorde in handelingen etc.
 • Rigide denkpatronen die bescherming bieden tegen de buitenwereld
 • Geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen of hobby's
 • Ook stereotiepe bewegingen vallen hieronder
 • Hypo- of hypergevoeligheid
Rapporteer
Wat zijn de drie subtypen van autisme volgens de DSM-IV en wat onderscheid deze subtypen van elkaar?
Autistische stoornis
  • Moet beperking zijn in de drie domeinen (sociale interactie, gestoorde communicatie, stereotype patronen van gedrag en interesse)
 • Abnormaal functioneren binnen één domein voor het derde levensjaar


Asperger

 • Geen taalachterstand
 • Ten minste twee kenmerken binnen domein sociale interactie
 • Eén kenmerk binnen overige domeinen
 • Normale of hoge intelligentie
 • Vooral sociale problemen
 • Moeite met plannen en organiseren


PDD-NOS

 • Ernstige problemen in sociale interactie
 • Kenmerken van autisme, maar onvoldoende voor het stellen van diagnose daarvan
 • Sociaal onhandig
Rapporteer
Wat is opvallend aan de Theory of Mind, het vermogen om je te verplaatsen in gedachten, gevoelens en intenties bij anderen, bij ASS en waaruit is dit gebleken?
De ToM ontwikkelt zich normaal gesproken rond het vierde jaar, maar bij ASS is er veel achterstand in ToM-vaardigheden. Dit is gebleken uit de Sally & Ann-test. Kinderen met ASS wijzen het doosje aan waar de knikker inderdaad in ligt.
Rapporteer
Waar spreken we van als we het hebben over centrale coherentie en executieve functies die bij kinderen met ASS ernstig achter zijn gesteld en voor veel belemmeringen kunnen zorgen?
Centrale coherentie
Het vermogen om dingen globaal te kunnen kijken om tot een betekenisvolle en samenhangende interpretatie te komen. Mensen met ASS zijn contextblind en passen het geleerde altijd toe, niet wetende dat het in een bepaalde context niet gewenst is.

Executieve functies

Nodig voor het kunnen plannen en het doelgericht oplossen van problemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door plannen, gedragsevaluatie, inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Dit ontbreekt vaak bij mensen met ASS.
Rapporteer
Wat zijn veel voorkomende problemen die mensen met ASS meemaken in scholing en onderwijs, waarbij levensloopbegeleiding (er voor de cliënt zijn wanneer daar behoefte aan is, aangezien de behoefte het hele leven fluctueert) van toepassing is?
Moeite met samenwerken, het scheiden van hoofd- en bijzaken, verliezen in de details en executief functioneren.
Rapporteer
Wat zijn veel voorkomende problemen die mensen met ASS meemaken op het werk en dagbesteding, waarbij levensloopbegeleiding (er voor de cliënt zijn wanneer daar behoefte aan is, aangezien de behoefte het hele leven fluctueert) van toepassing is?
De overgang van de rol van leerling naar werknemer is te groot, moeite met andere sociale regels en de organisatiecultuur, problemen met geleerde vaardigheden die nu niet meer toe te passen zijn, communicatie, plannen en uitvoering, sociale aspecten en plotselinge veranderingen.
Rapporteer
Wat zijn de vijf factoren die van invloed zijn op het toenemend aantal ASS-diagnosen, een ziekte die veroorzaakt wordt door hersenafwijkingen, specifieke genen, omgevingsfactoren en een vertraagde hersengroei?
 • Een vroegere herkenning
 • Verbeterde diagnostiek
 • Verruiming van de definities
 • Toegenomen complexiteit van de maatschappij
 • Financiële overwegingen
Rapporteer
Welke aspecten zijn voor de hulpverlener van belang voor het vinden van aansluiting bij mensen met ASS?
 • Contact maken
 • Communicatie
 • Structuur
 • Wijze van leren ontdekken
 • Rigiditeit en preoccupaties inzien
 • Directe behoeftebevrediging accepteren
 • Emotioneel functioneren
Rapporteer
Wat zijn verpleegkundige interventies die ingezet kunnen worden bij dreigende automutilatie (zelfverminking)?
 • Ingrijpen om tegen letsel te beschermen
 • Helm bij bonken hoofd, wanten bij haren uittrekken en eventueel been-/armbeschermers
 • Achter komen waar de reactie vandaan komt
 • Een-op-een begeleiding
 • Bij het kind blijven wanneer het angstig wordt
Rapporteer
Tot welke vertragingen van ontwikkelingen leidt ASS?
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • verstandelijke ontwikkeling
 • spraak-/taalontwikkeling,
 • ontwikkeling van de motoriek
Rapporteer
Wat was de aanleiding van de samenvoeging tot één benaming in de DSM-V en wat is er veranderd?
-Vanwege de grote variatie tussen 'autisten' is gekozen voor één benaming.
-Het onderscheid was in de DSM-IV niet goed te maken tussen de verschillende subtypes klassiek autisme, asperger en PDD-NOS

-Van drie naar twee domeinen -> tekorten in sociale communicatie en interactie, beperkte repetitieve patronen van gedrag, interesses en activiteiten
Rapporteer
ASS is nog maar één diagnose. Op welke gebieden is nadere specificatie?
-Ernst
-Specifiers
-Stellen van een dubbeldiagnose in DSM-V mogelijk. Bijv. ASS en ADHD.
Rapporteer
Wat zijn veelvoorkomende problemen bij mensen met ASS?
 • Afwijkende motoriek
 • Extreme angsten
 • Gedragsproblemen
 • Automutilatie en agressie
 • (Faal)angstig gedrag
 • Depressiviteit
 • Persoonlijkheidsproblematiek
Rapporteer
Wat zijn oorzaken en verklaringsmodellen van ASS?
 • Genetica / erfelijkheid
 • Vertraging van Theory of Mind-ontwikkeling
 • Informatieverwerking kost meer tijd
 • Zwakke centrale coherentie (informatie wordt fragmentarisch verwerkt,
  daardoor gericht op details en niet op betekenis van een situatie)
 • Stoornis in de executieve functies: problemen met acties plannen en
  probleemoplossing
 • Dus niet: Vaccins
 • Laatste jaren ‘Autisme-epidemie’
Rapporteer
Wat voor behandeling en (levensloop) begeleiding kan ingezet worden bij ASS?
 • Psycho-educatie
 • Ondersteuning van ouders, bv. ouderbegeleidingsgesprekken of praktisch
  (hulp aan huis, logeerhuis)
 • Structuur en stimulans
 • (sociale) vaardigheids-training, gedragstherapie
 • Aandacht voor vrije tijdsbesteding
 • Behandeling van bijkomende problemen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart