Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'jaar', 'stadium' en 'opgenomen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragswetenschappen 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
227 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over jaar, stadium, opgenomen

Wat zijn de vijf leeftijdsgroepen die vallen onder de ontwikkelingspsychologie die gemiddeldes zijn en naarmate iemand ouder wordt verschillen met leeftijdsgenoten in verband met biologische- en omgevingsfactoren en wat zijn de bijbehorende leeftijden hierbij?
1. Prenatale periode (conceptie - geboorte)
2. Baby- en peutertijd (0 - 3 jaar)
3. Kleutertijd (3 - 7 jaar)
4. Basisschooltijd (7-12 jaar)
5. Adolescentie (12-20 jaar)
Rapporteer
Wat is de reden dat kennis van de ontwikkelingspsychologie erg relevant is voor de verpleegkundige die later te maken krijgt met allerlei verschillende soorten zorgvragers?
Als verpleegkundige krijg je te maken met verschillende leeftijden van zorgvragers die dus ook nog in een verschillende ontwikkelingsperiode zitten. De verpleegkundige moet dus begrijpen in welke fase de zorgvrager zit om zich zo te verplaatsen in zijn of haar belevingswereld en dus het inlevingsvermogen te vergroten en antwoorden op vragen af te stemmen/weten welke informatie relevant is. Ook weet een verpleegkundige pas wat afwijkend is wanneer zij kennis heeft van wat normaal is.
Rapporteer
Wat is de uitleg van de begrippen assimilatie en accommodatie die ervoor zorgen dat adaptie (aanpassing aan de omgeving) tot stand komt waardoor het evenwicht gehandhaafd of hersteld kan worden?
Assimilatie: je interpreteert iets op basis van een al bestaand schema in jouw hoofd neemt het hier ook in op zonder verdere aanpassing van dit schema.

Accommodatie: hier komt het leerproces echt op gang. Je interpreteert iets wat je nog niet kende en je schema wordt dus dusdanig aangepast dat het hierin opgenomen kan worden (subschema).
Rapporteer
Wat zijn de vier stadia+leeftijden die Piaget heeft opgenomen in zijn cognitieve ontwikkelingsmodel en die beschrijven hoe kinderen zich ontwikkelen per stadium?
1. Sensomotorisch stadium (0-2 jaar)
2. Pre-operationeel stadium (2-7 jaar)
3. Operationeel stadium (7-11 jaar)
4. Formeel operationeel stadium (vanaf 11 jaar)
Rapporteer
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het sensomotorisch stadium dat zich afspeelt van 0 tot 2 jaar en opgenomen is in het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget?
Denken = doen
Baby's maken vooral veel gebruik van reflexen die ze na een tijdje gaan combineren en bewust inzetten.
Taalverwerving: het kind gaat zijn eerste woordjes verwijzen naar iets concreets.
Fantasiespel: net doen of een speelgoedauto echt is.
Indirecte imitatie: gedrag nadoen dat zij eerder hebben gezien.
Objectpermanentie: het kind kan begrijpen dat een object dat buiten zichzelf staat niet zomaar ophoudt te bestaan, ook al is het weg (verstoppertje)
Rapporteer
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het pre-operationeel stadium dat zich afspeelt van 2 tot 7 jaar en opgenomen is in het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget?
 • Egocentrisme wordt minder
 • Sociale en communicatie vaardigheden nemen toe
 • Kind doet aan centratie en laat dus zijn conclusies leiden door het meest opvallende aspect van het probleem
 • Kind heeft nog geen conservatie
 • Artificialisme (alle dingen zijn door mensen gemaakt -> die berg heeft papa gemaakt)
 • Animisme (stoute stoep bij vallen over stoep)
Rapporteer
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het concreet operationeel stadium dat zich afspeelt van 7 tot 11 jaar en opgenomen is in het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget?
 • Operationeel denken staat centraal
 • Probleemoplossend vermogen neemt toe en cognitief egocentrisme verdwijnt
 • Kind heeft conservatie, dus het inzicht dat de hoeveelheid stof niet verandert in een andere vorm
 • Kind is zich bewust van reversibiliteit!: terugredeneren (heeft je broertje een broertje? Nee..)
 • Kind maakt gebruikt van compensatie en bekijkt het probleem van meerder kanten
 • Kind maakt gebruik van identificatie en bekijkt dus zijn aandeel in het probleem
 • Kind maakt gebruik van organisatie en bekijkt dus meerdere aspecten van het probleem die leiden tot één slotconclusie.   
 • Nog afhankelijk van concrete/tastbare informatie       
Rapporteer
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het formeel operationeel stadium dat zich afspeelt vanaf 11 jaar en opgenomen is in het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget?
Abstract denken, hypothetisch-deductief redeneren, dus een plan van aanpak en relativering van bestaande realiteit.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart