Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'theorie', 'geweten' en 'ouders', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragswetenschappen 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
227 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over theorie, geweten, ouders

Wat zijn de vier theorieën over gewetensvorming en hun uitgangspunten hierbij?
- Behaviorisme: Kind leert op grond van ervaringen met beloning en straf. Kind ontdekt dat geduld en beheersing op de langere termijn meer voldoening geeft.
- Psychoanalyse: Kinderen nemen normen en waarden over van hun ouders om het conflict te vermijden.
- Sociaal leren: Het kind kopieert eerder gedrag van ouders dan hun regels.
- Cognitieve ontwikkeling
Rapporteer
Wat is de visie van Kohlberg op de morele ontwikkeling?
Hij vindt dat voor een moreel niveau wel een bepaald verstandelijk niveau nodig is, maar het omgekeerde geldt niet. Een bepaald verstandelijk niveau garandeert niet dat daardoor ook een hoger moreel inzicht wordt bereikt.
Rapporteer
Wat is de kritiek op Kohlberg zijn visie?
 • De theorie laat zich niet uit over een al of niet systematisch verband met wat iemand dóet.
 • Er zijn zeker verschillende niveaus waarop je afwegingen kunt maken, maar doe je dat altijd op het hoogste niveau dat je hebt bereikt?
 • Zijn theorie gaat niet universeel voor alle culturen op. In oosterse culturen is er een ander beeld van volwassenheid. Hij is erg gericht op het individu.
 • Men mist de rol van affectie. De theorie wordt ook wel ‘koel’ genoemd.
Rapporteer
Wat zijn de aspecten van het moraal en geweten?
Rem (inhibitie) die je impulsen onderdrukt
Schuldgevoel (schuld en schaamte)
Altruïsme, kijken wat anderen ervan vinden, kan ik een ander helpen
Morele maatstaven
Rapporteer
Welke problemen kunnen ontstaan bij een te zwak en te sterk geweten?
Een zwak geweten wil zeggen dat een kind zelden of nooit last heeft van schuldgevoel. Ouders zijn hier bij ieder conflict met de kinderen uit de weg gegaan. De beheersing van deze kinderen is erg slecht.

Kinderen met een streng geweten zijn een last voor zichzelf. Zij gaan voortdurend gebukt onder de angst niet te voldoen aan wat eigenlijk zou moeten.
Rapporteer
Wat is de theorie van Erikson over identiteitsontwikkeling?
Erikson sloot aan bij de ontwikkelingsfasen van Freud. Hij had alleen meer aandacht voor de sociale omgeving van de persoon. De manier waarop je de fasen doorloopt hangt af van je sociale omgeving, cultuur en persoonlijke eigenschappen. Als één fase uit balans is, beïnvloedt dat ook weer de volgende fase en wordt het moeilijker om daar weer in balans te raken.
Rapporteer
Wat zijn de drie stadia en wat is hun betekenis behorende bij de theorie van Kohlberg die zegt dat een bepaald verstandelijk niveau niet garandeert dat daardoor ook een hoger moreel inzicht wordt bereikt
 1. Preconventionele stadium: goed is wat je laat omdat je er anders straf voor krijgt en wat een kind vanuit zijn eigen wereld beleefd als prettig voor zichzelf
 2. Conventionele stadium: goed is wat de omgeving als zodanig bestempeld. In de pubertijd inzicht in het grotere sociale systeem
 3. Postconventionele stadium: besef van de universele menselijke waarden om te toetsen op de sociale norm en het besef van eigen verantwoordelijkheid
Rapporteer
Wat is de theorie van Marcia over identiteitsontwikkeling?
Marcia gebruikte de theorie van Erikson als uitgangspunt. Als je ouders goede rolmodellen zijn is dit goed voor de ontwikkeling, positieve identificaties. Volgens hem kan identiteit worden onderverdeeld in zes categorieën, die hij statussen noemde.
Rapporteer
Wat zijn factoren die kunnen optreden bij een te zwak geweten dat gevormd kan worden door te weinig straf en beloning en dus geen richtlijn om gedrag op af te stemmen of door dat de ouders geen conflict met het kind zijn aangegaan in de opvoeding?
 • Zelden tot nooit last van schuldgevoel
 • Zelden tot nooit last van schaamte hierom
 • Weinig zelfbeheersing
Rapporteer
Wat zijn factoren die kunnen optreden bij een te sterk geweten dat gevormd door indringende ouderfiguren met veel eisen?
 • Grote zelfbeheersing
 • Groot schuldgevoel
 • Passiviteit uit angst om iets verkeerd te doen
 • Depressiviteit
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart