Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verstandelijk', 'ontwikkeling' en 'beperking', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gedragswetenschappen 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
227 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verstandelijk, ontwikkeling, beperking

Wat is de invloed van een verstandelijke beperking op de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij beïnvloeding van de cognitieve ontwikkeling wordt gekenmerkt door het trager zijn in het eigen maken van nieuwe vaardigheden, het adaptief gedrag anders en passiever is en de invloed op de zintuigelijke ontwikkeling te merken is aan het hogere risico op visuele stoornissen en gehoorproblemen en er een verstoorde prikkelverwerking is en dus veel via de tast/voelen gaat?
Meer afwachtend, vertraging doorlopen fases, reflexmatig reageren, geen spontaan interactieproces, concrete ervaringen moeten meestal voorgedaan worden.
Rapporteer
Wat is de invloed van een verstandelijke beperking op de motorische ontwikkeling, waarbij de beïnvloeding van de taalvaardigheden zijn te merken door een zeer vertraagde of afwijkend lopende taalontwikkeling en veel afhankelijk zijn van de omgeving voor stimulatie tot de ontwikkeling hiervan?
Problemen met grove en fijne ontwikkeling, andere/vertraagde ontwikkeling motoriek.
Rapporteer
Op welke vier punten kan volgens Heijkoop kenmerkend probleemgedrag bij een verstandelijke handicap, zoals ernstige driftbuien, agressie, kapot maken van spullen of eigen kleding, regelmatig eten uitbraken of juist alles eten dat je ziet, goed geanalyseerd worden zodat je de oorzaak kan achterhalen?
 • Vorm -> hoe ziet het gedrag eruit, hoe verloopt het? Doel is patronen ontdekken voor tijdige herkenning

 • Frequentie -> hoe vaak, in welke situatie en welke periode? Doel is duidelijk maken van de ernst van het gedrag

 • Intensiteit -> de kracht waarmee de handeling plaatsvindt, is dit ook elke keer hetzelfde?

 • Mate van besmetting -> in hoeverre beïnvloed het gedrag het leven van de verstandelijk gehandicapte?
Rapporteer
Wat zijn een aantal belangrijke oorzaken van probleemgedrag bij verstandelijk gehandicapten? Let er wel op dat het soms geen probleemgedrag is, maar past bij de ontwikkelingsleeftijd van de cliënt!
 • Spanning vanwege onveiligheid of onbekendheid
 • Spanning door lichamelijke ongemakken of ziekten
 • Niet genoeg spanning door te weinig stimulatie of uitdaging
 • Spanning door overvragen, te veel eisen stellen
 • Spanning door gebrek aan zelfvertrouwen
 • Spanning door prikkelbare omgeving of problematische communicatie
Rapporteer
Wat zijn een paar psychische stoornissen die staan beschreven in de DM-ID en dus kunnen ontstaan bij mensen met een verstandelijke beperking, maar veelal overeenkomen bij 'normaalbegaafde' leeftijdsgenoten alleen waarbij ze zich bij mensen met een verstandelijke beperking veelal uiten in probleemgedrag, zoals automutilatie en agressie?
 • Psychose
 • Schizofrenie
 • Depressie
Rapporteer
Uit welke drie invalshoeken kan volgens Kar en Zwets probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke handicap bekeken worden en wat betekenen deze invalshoeken?
 1. Medisch biologische invalshoek: oorzaken zitten in lichamelijk functioneren, zoals pijn of ziekte
 2. Individueel-psychologische invalshoek: zoeken naar oorzaken betekent in eerste instantie iemand begrijpen als mens
 3. Sociaalpsychologische invalshoek: kijkt naar de leefomgeving en vooral de relaties met anderen. Het probleemgedrag is net zo erg als dat de gene die het beoordeeld het ervaart.
Rapporteer
Welke vier punten zijn erg belangrijk in een analyse om het probleem gedrag proberen op te lossen, waarbij het Centrum voor Consultatie en Expertise en het Observatiecentrum zouden kunnen helpen?
 1. Cliënt moet zelf invloed kunnen uitoefenen op zijn omgeving
 2. Cliënt dient ondersteund te worden in zelf grip krijgen op zijn gedrag
 3. Cliënt moet (opnieuw) vertrouwen krijgen in anderen
 4. Cliënt dient ondersteund te worden in het vinden van evenwicht in ontspanning en inspanning
Rapporteer
Wat zijn de vier sleutelbegrippen bij Gentle Teaching, een visie die ontstaan is uit humanistische ideeën en ideeën geïnspireerd op Bowlby en wel veel weg heeft van het model van Heijkoop, waarbij de cliënt en begeleider samen in staat moeten zijn om contact te maken dat wederkerig is op basis van een dialoog, samen te werken op een elkaar actief aanvullende manier en probleemoplossend samen werken in lastige situaties?
 • Acceptatie
 • Affectie
 • Tolerantie
 • Warmte
Rapporteer
Wat is de invloed van een verstandelijke beperking op de zintuigelijke ontwikkeling?
- vaak problemen met zintuigen
- EVB -> heeft meer kans op visuele stoornissen
- Meer dan de helft heeft een visuele beperking
- 1/3 heeft een gehoorprobleem
- Prikkelverwerking kan verstoord zijn
Rapporteer
Wat is de invloed van een verstandelijke beperking op de taalontwikkeling?
- Vaak een vertraagde of afwijkende verlopende taalontwikkeling
- Afhankelijk van hun omgeving en gestimuleerd te worden
- Tonen ook minder initiatief
- gebruik maken van pictogrammen, gebaren enz.
Rapporteer
Welke problemen kunnen kinderen met een verstandelijke beperking nog meer hebben?
-Lichamelijk problematiek; spasticiteit, epilepsie, voedingsproblematiek, sonde
-Psychiatrische problematiek; autisme, depressie
- Grote invloed op de ontwikkeling en hun ondersteuningsbehoefte
- Probleemgedrag; driftbuien, agressie gericht op zichzelf en anderen, dingen kapot maken, kleren scheuren
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart