Samenvatting: Gehandicaptenzorg Saw 4 / Persoonlijk Begeleider | 9789085241607 | X

Samenvatting: Gehandicaptenzorg Saw 4 / Persoonlijk Begeleider | 9789085241607 | X Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Gehandicaptenzorg SAW 4 / persoonlijk begeleider | 9789085241607 | X

 • 2 coördineren van begeleiding en ondersteuning

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.1 Inleiding

 • Hoe wordt individuele ondersteuning geregeld?

  Er worden afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan of zorgplan. Dat is geen nauwgezet script. Professionele ondersteuning betekent dat men om kan gaan met onvoorspelbaarheid, onzekerheid en de ruimte die een cliënt nodig heeft om tot zelfbepaling te komen.
  Dit betekent dat het zorgplan kan veranderen en regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt.

  Persoonlijk begeleider heeft belangrijke rol
 • 2.3 De complexiteit van de ondersteuning

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke kenmerken van professionaliteit in de gehandicaptenzorg zijn er in relatie tot 'verbetering kwaliteit van het bestaan'?

  1. De ondersteuning gebeurt: 
   - interdisciplinair
   - geïntegreerd
   - gericht op het netwerk
  2. Het karakter van het ondersteuningsproces is continue en gebeurt in dialoog met de cliënt en zijn omgeving - gelijkwaardig (itt vroeger)
  3. In het ondersteuningsproces wordt uitgegaan van de autonomie van de cliënt en het streven naar kwaliteit van bestaan van mensen met functiebeperkingen
 • Er wordt in de huidige zorg en ondersteuning gesproken van 'partnerschap'. Wat wordt daarmee bedoeld?

  De relatie tussen cliënt en hulpverlener = gelijkwaardig
  - ruimte voor eigen beleving, wensen en doelen van cliënten
  - cliënten krijgen mogelijkheid om te kiezen en zelf richting te geven
    aan hun leven (zelfbepaling)    
  - hulpverleners moeten daarom voldoende ruimte hebben voor
    menselijke interactie 
  - het is niet 'u vraagt, wij draaien' - gelijkwaardigheid betekent ook de
    eigen verantwoordelijkheid van de professional
 • 2.4 De competenties van de professional

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 5 deelcompetenties van een coördinerend begeleider als we de kerncompetentie opdelen?

  1. Cliëntgericht handelen
  2. doelgericht handelen
  3. ontwikkelingsgericht handelen
  4. netwerkgericht handelen
  5. samenwerkingsgericht handelen  
 • 2.4.1 Cliëntgericht handelen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent cliëntgericht handelen? Vroeger en nu

  Vroeger                                               Nu
  - handicap centraal                          - Wat de cliënt wél kan centraal 
  - groep centraal                                 - individu centraal
  - belang organisatie centraal         - belang cliënt centraal
 • 2.4.2 Doelgericht handelen

 • Waarom is doelgericht handelen belangrijk als competentie?

  1. Als je een doel hebt leiden je daden er toe dat er ook echt iets wordt bereikt met de cliënt zodat je tot afstemming komt met de cliënt, zijn netwerk en je team
  2. Om succesvol en effectief te zijn
  3. Om verantwoording te kunnen afleggen van wat je doet en hoe je het doet:
   - naar cliënt en netwerk
   - leidinggevende
   - inspectie van de gezondheidszorg


  Hulpmiddel is: het ondersteuningsplan is een kapstok om doelgericht te werken aan de ondersteuningsvraag van de cliënt
 • 2.4.3 Ontwikkelingsgericht handelen

 • Waarom in ontwikkelingsgericht handelen een belangrijke competentie voor een professional?

  Daarmee help je cliënten hun ontwikkeling en ontplooiing te versterken:
  1. bevordering autonomie in concrete ontwikkelingskansen
  2. versterken vaardigheden voor het leven van alledag, waaronder  sociaal emotionele mogelijkheden


  Noot: het is belangrijk dat je als ontwikkelingsgerichte begeleider gelooft dat iedere persoon zich kan ontwikkelen. Dat je op zoek gaat naar de kleinste kans en dat je de omgeving van de cliënt zo wil aanpassen dat hij dingen zelf kan doen ipv afhankelijk te blijven.
 • Wat zijn de uitgangspunten van het opvoedingsprogramma van Carla Vlaskamp?

  1. Iedereen, ook iemand met een ernstige meervoudige beperking, is in staat zijn eigen behoeften en wensen te uiten en een actieve rol te vervullen in zijn leefomgeving.
   (Kunst van begeleider = de allerkleinste signalen oppikken)
  2. Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking gebeurt systematisch en doelgericht
 • 2.4.4 Netwerkgericht handelen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Mensen met een beperking hebben vaak geen groot netwerk. Hoe komt dat?

  1. Het belang is lange tijd onderschat door ouders en zorgverleners
  2. In een instelling is het sociale contact heel specifiek (tussen cliënt en hulpverlener en tussen 2 cliënten)
  3. Kennis en vaardigheden voor het onderhouden van contacten ontbreken
  4. Ze komen op minder plaatsen waar ze andere mensen kunnen ontmoeten
  5. De relaties die ze hebben zijn vaak ongelijkwaardig
  6. Mensen zonder beperking ervaren drempels om in contact te komen en blijven met mensen met een beperking
 • Welk hulpmiddel is er om een cliënt te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties in de samenleving?

  De netwerkkaart met daarop een opsomming van:
  1. Familieleden
  2. Vrienden
  3. Werk
  4. Buurt
  5. Clubs

  Aangevuld met specifieke hulpvraag of vragen met per vraag:

  - het doel
  - de actie
  - de startdatum

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart