Wonen, werken en dagbesteding - Woon- en zorgmogelijkheden: overheidsbeleid

4 belangrijke vragen over Wonen, werken en dagbesteding - Woon- en zorgmogelijkheden: overheidsbeleid

Er zijn ook andere zaken van invloed op het bouwen en wonen voor mensen met een beperking. Welke zijn dit?

  • Normalisatie
  • Individuele wensen en behoeften zijn uitgangspunt
  • Maatschappelijke participatie
Rapporteer

Vroeger was aanbodgerichte zorg heel normaal. Wat staat tegenwoordig centraal?

Tegenwoordig staat de ondersteuningsvraag centraal en is er het streven een vraaggerichte ondersteuning in de lokale samenleving mogelijk te maken.
Rapporteer

Wat betekent community care?

Dit betekent kortweg 'zorg in de samenleving door de samenleving'.
De samenleving is, met andere woorden, medeverantwoordelijk voor het zorgen voor en ondersteunen van mensen met een beperking.
Rapporteer

Welke wet is een uitvloeisel van Community care?

Wmo
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart