Coördineren en afstemmen

4 belangrijke vragen over Coördineren en afstemmen

Wat gebeurt en tijdens het coördineren van zorg?

Hoewel de zorgvrager hier meestal niets van merkt, zijn er allerlei mensen op de achtergrond bezig alles in goede banen te leiden voor de zorgvrager.
Rapporteer

Benoem een aantal punten in de taken van verpleegkundig in de coördinatie van zorg.

 • Overleg voeren:
  • overleg in de instelling.
  • overleg met de zorgvrager.
 • Adviseren en voorlichten.
 • Coördineren dagelijkse zorg:
  • ervaringsdeskundigheid.
Rapporteer

Het is niet altijd gemakkelijk om samen te werken met mensen uit andere disciplines. Hiervoor zijn verscheiden redenen te bedenken. Noem een aantal.

 • Als verpleegkundige ga je directer om met de zorgvrager en heb je daardoor een andere band met hem. Dit kan in sommige gevallen tegenstrijdig zijn met de voorstellen van iemand uit de overige disciplines. Meningen kunnen daardoor verschillen.
 • Jouw kennis en vaardigheden liggen op een ander vlak dan die van de overige disciplines. Er kan dan gepraat worden vanuit het eigen vakgebied. Dit kan leiden tot stoornissen in de communicatie.
 • Contacten met andere disciplines kunnen langs verscheidene kanalen lopen, ook op momenten dat je snel tot actie wilt overgaan. Bureaucratie komt vaak voor in de samenwerking met andere disciplines.
Rapporteer

Benoem een aantal redenen waardoor de continuïteit in de zorg stagneert.

 • Wisselingen in het team.
 • Onduidelijkheden door slecht werkende rapportagesystemen of overdrachten.
 • Het afwezig zijn van zorg-, behandel- en ondersteuningsplannen.
 • Slechte samenwerking tussen teamleden onderling of van teamleden met andere disciplines.
 • Slechte planning van werkzaamheden.
 • Bezuinigingen en minder personeel op de werkvloer.
 • Onduidelijke taakomschrijvingen of taakverdeling.
 • Werkdruk.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart