Medische zorg - Medische oorzaken van gedragsproblemen - Epilepsie

3 belangrijke vragen over Medische zorg - Medische oorzaken van gedragsproblemen - Epilepsie

Wat komt er voor en na een grand mal-aanval nogal een voor?

Afwijkend gedrag. Voor een aanval is iemand soms gedurende enige tijd lastig of agressief. Na een aanval zijn sommige zorgvragers erg slaperig, anderen zijn juist agressief of in de war.
Rapporteer

Epilepsie kan zich ook uitsluitend uiten in afwijkend gedag, zonder dat zich andere duidelijke verschijnselen voordoen, zoals insulten. Waar spreek je dan van?

Psychomotore epilepsie. Deze vorm uit zich in zinloze bewegingen bij een enigszins gestoord bewustzijn. De omgeving interpreteert dit soms als lastig gedrag en ongehoorzaamheid.
Rapporteer

Wat ontstaat er bij sommige mensen met epilepsie wanneer ze als gevolg van behandeling geen epileptische aanvallen meer krijgen?

Gedragsproblemen. De medicatie (anti-epileptica) kan namelijk bijwerkingen veroorzaken als slaperigheid, agressiviteit, onrust of verwardheid.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart