Complexe gedragsproblemen en agressie

6 belangrijke vragen over Complexe gedragsproblemen en agressie

Op welke manier kun je meegaan met de agressieve zorgvrager, zodat hij zich gehoord en begrepen voelt?

 • Blijf beleefd.
 • Houd oogcontact.
 • Behandel de ander met respect.
 • Ga niet in discussie, maar zeg dat je ziet dat de ander boos is.
 • Stel een grens aan het gedrag, wijs de persoon niet af.
Rapporteer

Als je het psychotisch zijn vooral ziet als controleverlies en de daarmee samenhangende angst om overweldigd te worden door krachten die men niet meer in de hand heeft, is er sprake van?

Een acute psychose.
Rapporteer

De verschijnselen van een psychose kunnen zeer divers zijn. Het meest opvallend zijn?

 • Hevige angst
 • Volledige radeloosheid
 • Waanvoorstellingen
Rapporteer

Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een psychose, kunnen worden opgevat als aspecten van iemands kwetsbaarheid. Welke aspecten betreft het?

 • Aanleg
 • Lichamelijke factoren
 • Levensfaseproblematiek
 • Sociale factoren
 • Ingrijpende gebeurtenissen
Rapporteer

Wat zijn de kenmerken van het manische syndroom?

Een manische syndroom wordt gekenmerkt door een drukke, ontremde toestand met een ontzaglijke daden- en spreekdrang, waarbij iemand zichzelf niet meer onder controle kan houden.
Rapporteer

Wat is een manisch-depressieve psychose?

Dit is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij perioden van manisch gedrag en depressief gedrag elkaar afwisselen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart