Kwaliteitszorg - Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

3 belangrijke vragen over Kwaliteitszorg - Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Wat is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg?

Dit is een visiedocument dat tot stand is gekomen vanuit de gedacht dat het behouden en bevorderen van kwaliteit een continu proces is dat tevens continu aan verandering onderhevig is.
Rapporteer

In de gehandicaptenzorg hebben zorgorganisaties het begrip 'kwaliteit van bestaan' uitgewerkt in acht verschillende levensdomeinen, ook wel kwaliteitsdomeinen genoemd. Om welke domeinen gaat het hier?

 • Lichamelijk,  welbevinden.
 • Psychisch welbevinden.
 • Materieel welbevinden.
 • Interpersoonlijke relaties.
 • Deelname aan de samenleving.
 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Zelfbepaling.
 • Belangen.
Rapporteer

Aan welke eisen kwaliteit moet voldoen is voor bepaalde zaken vastgelegd in de wet. Geef een aantal voorbeelden van wat wettelijk vastgelegd is.

 • Aan welke eisen verpleegkundigen dien te voldoen.
 • Dat elke zorgvrager een zorgplan moet hebben(en dat het besproken moet worden).
 • Dat zorgvrager inspraak moeten hebben.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart