Ethische vraagstukken - Euthanasie

3 belangrijke vragen over Ethische vraagstukken - Euthanasie

Aan welke zorgvuldigheidseisen moet een arts die hulp wil bieden bij zelfdoding voldoen?

Dat houdt in dat de arts:
 • Zich ervan overtuigd heeft dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de zorgvrager.
 • Zich ervan overtuigd heeft dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de zorgvrager.
 • De zorgvrager heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevindt en over diens vooruitzichten.
 • Met de zorgvrager tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is.
Rapporteer

In de zorg aan mensen die lijden maar bij wie geen euthanasie uitgevoerd mag worden, wordt soms wel beleid gevoerd dat het levenseinde dragelijker maakt of bespoedigt. Waaraan valt te denken?

 • Niet geven van een (medische) behandeling die volgens de geldende medische inzichten zinloos is.
 • Niet geven van een (medische) behandeling omdat er geen toestemming voor gegeven is.
 • Staken of niet uitvoeren van een behandeling op verzoek van de zorgvrager.
Rapporteer

Hoe noem je  het beëindigen van het leven van een pasgeborene met ernstige geboorteafwijkingen?

Levensbeëindigend handelen niet-op-verzoek.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart