Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'pvda', 'links' en 'nieuw', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
109 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over pvda, links, nieuw

Hoe noemde men het hechte netwerk van sociaal-democratische organisaties?
Rooie Familie
Rapporteer
In welk jaar werd de PvdA opgericht en met wie?
In 1946, samen met vooruitstrevende liberalen, rooms-katholieken en protestants-christenen.
Rapporteer
Wat is de kern van het personalistisch socialisme van de PvdA?
De strijd voor een samenleving waarin de individuele mens zich zou kunnen ontplooien in verbondenheid met dienstbaarheid aan de samenleving.
Rapporteer
Welke twee dingen moesten er gebeuren in de internationale politiek?
Er moest positie gekozen worden in het zich verscherpende Oost-West conflict.

Er moest een beleid geformuleerd worden over het dekolonisatieproces.
Rapporteer
Wat leidde in de internationale politiek tot scherpe verdeeldheid?
De Indonesiëpolitiek van de kabinetten waaraan ook de PvdA deelnam.
Rapporteer
Welke twee dingen moesten er gebeuren in de binnenlandse politiek?
Herstel van oorlogsschade.


Proces van koele modernisering: Er moest een vorm gevonden worden voor de sociaal-economische wederopbouw, zodanig dat de massale werkloosheid van de jaren ‘30 definitief tot het verleden zou behoren.
Rapporteer
Tot welk jaar zou de PvdA in de regering blijven?
1958
Rapporteer
Wat was de voornaamste coalitiepartner van Willem Drees?
KVP
Rapporteer
Wat droeg zeker bij aan het herstel van oorlogsschade in Nederland?
De Amerikaanse Marshallhulp.
Rapporteer
Welke belangrijke successen boekte Drees?
De opbouw van de verzorgingsstaat, zoals de Noodwet-Drees.
Rapporteer
Waarvoor is de Noodwet-Drees in 1957 vervangen?
AOW
Rapporteer
Welk karakter kreeg de PvdA tijdens de ontzuiling?
Het karakter van een brede vooruitstrevende volkspartij met een sociale gezindheid.
Rapporteer
Wanneer werd het neutralisme losgelaten?
Toen in de oriëntatie op de internationale politiek een breuk plaatsvond met oude sociaal-democratische tradities.
Rapporteer
Waar sprak de PvdA zich over uit in 1949?
Voor het Nederlands lidmaatschap aan de NAVO.
Rapporteer
Waar was de oprichting van DS’70 een reactie op?
Op Nieuw Links, een beweging binnen de PvdA.
Rapporteer
Wanneer ontstond Nieuw Links en wat streefde zij na?
Nieuw Links ontstond in de jaren ‘60. Zij streefde radicale democratisering op alle niveaus na.
Rapporteer
Wie waren de voorlieden van Nieuw Links?
André van de Louw en Max van den Berg.
Rapporteer
Wat wilden de voorlieden van Nieuw Links bereiken?
Zij wilden de autoritaire bestuursmethoden afschaffen en hadden grote belangstelling voor de werking van de democratie, de problemen van het milieu en de cultuur in haar breedste zin.
Rapporteer
Welke aparte politieke partijen ontstonden er voor vooruitstrevende liberalen en christenen?
D‘66 en PPR
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart