Samenvatting Geschiedenis van de filosofie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Geschiedenis Van De Filosofie

- Hans Jochim Störig, et al
ISBN-10 9049104274 ISBN-13 9789049104276
250 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Geschiedenis van de filosofie Auteur: Hans Jochim Störig het Duits P Brommer latere van Jos Thielens ISBN: 9789049104276

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Het object van de Filosofie

 • Welke deelgebieden zijn in de wijsbegeerten ontstaan en waar hielden zij zich mee bezig
  1. Meta fysica - het heelal maar ook het zintuigelijke nietwaarneembare, het Zijn in zijn totaliteit (de Ontologie)
  2. De logica - de leer van het juiste denken en de waarheid
  3. De ethiek - de leer van het juiste handelen
  4. De kennistheorie - van kennis en haar grenzen
  5. De esthetiek - van het schone
  6. Natuurfilosofie - de natuur
  7. Sociale filosofie - de samenleving

  enz.
 • 2 De Griekse filosofie

 • 2.1.1 Thales

 • Thales was de eerste van de milesische natuurfilosofen, eerste helft 6e eeuw v. Chr. En een ervaren en bereisde koopman. Hij bezat astronomische kennis en hield zich bezig met magnetisme en meetkunde. Hij berekende de hoogte van piramiden door op een bepaald moment van de dag de schaduw op te meten. Wat was zijn filosofie?
  Water is de oerstof waaruit alles voortkomt.
  Het moeilijkt van alles is 'zichzelf kennen'
  Het makkelijkst 'anderen raad geven'
  Wat is God 'dat wat geen begin en geen einde heeft'
  Hoe kan je volkomen deugdzaam leven? 'door nooit te doen wat we in anderen veroordelen'
 • 2.1.1.2 Anaximander

 • Milesische filosoofAnimaxander, 611 tot 549, was de eigenlijke grondlegger van de filosofie als wetenschap. Hoe zag hij het oerbeginsel en de evolutie.
  De aarde die eerst in vloeibare vorm door de ruimte zweefde en geleidelijk drooger wordend de levende wezens voortbracht, die eerst in water leefde en pas later op land.

  Oerbeginsel
  van de wereld en oorzaak van alle Zijn is voor hem een in zichzelf onbepaald en onbegrensd iets (apeiron), waaruit zich het koude en het warme, het droge en het vochtige vormden.
 • 2.1.1.3 Anaximenes

 • De derde milesische filosoof Anaximenes srierf in 527 v. Chr. Hij ziet lucht als de oerstof, maar ook de ziel als levengevende adem. Wat heeft de leer van Thales, Anaximander en Anaximenes gemeen?
  Zij hebben gemeenschappelijk dat zij allen het Zijnde proberen te verklaren uit een laatste oerstof of stoffelijk opgevat oerbeginsel. Zij probeerden als eerste om dit probleem onbevooroordeeld te behandelen met natuurwetenschappelijk denken en de vele verschijnselen te herleiden tot 1 oerprincipe.
 • 2.1.2 Pythagoras en de pythagoreeërs

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • De op Samos geboren Pythagoras wiskundige en astronoom leefde tussen 580-500 v. Chr. Hij plaatste wiskunde en de getallenleer in het middelpunt van zijn filosofie. Hoe ziet dit eruit?
  Hij ziet de getallen als eigenlijk geheim en de bouwstenen van de wereld. Elk getal heeft een bijzondere kracht en betekenis. 10 is het volmaakte getal, de harmonie van de wereld. Kosmos. Berust erop dat alles in haar naar getalsverhoudingen gevormd is. Hij heeft tonen tot getalsverhoudingen herleid, trillingsgetal. Dit vond hij ook weer terug in de ruimte. Elk bewegend hemellichaam veroorzaakt door grootte, baan, snelheid een ander geruis, 'harmonie der sferen'
 • 2.1.2.1 Leer en leven van Pythagoras

 • Wat is het doel van leven volgens Pythagoras?
  Hij geloofd in zielsverhuizing en eist zelfdicipline, soberheid en onthouding. De ziel door reinheid en vroomheid te bevrijden uit de kringloop van wedergeboorte.
  De onsterfelijke ziel van de mens maakt een lang louteringsproces door, in steeds nieuwe belichamingen. Waarbij zij ook een dierlijke gestalte kan aannemen.
 • Waar zoekt Pythagoras het geheim van de wereld?
  Niet zoals de milesiërs in een stoffelijk oerbeginsel maar in een oerwet.
  De onveranderlijke getalmatige verhoudingen tussen de bestanddelen van de wereld.
 • 2.1.2.2 De Pythagoreeërs

 • Hoe zag het stelsel van de Pythagoreeërs eruit?
  Leden moesten bij het intreden van de orde een gelofte afleggen, ingetogen en matig te leven, geen dier te doden dat de mens niet aanvalt en elke avond het geweten onderzoeken, om na te gaan welke fouten zij begaan hadden en welke geboden ze verwaarloosd hadden. Ze waren tot strikte gehoorzaamheid en zwijgen verplicht.
  Alle wetenschappelijke ontdekkingen kwamen op naam van de meester en 'autos epha'- 'hijzelf heeft het gezegd' werd de sterkst denkbare  uitspraak.
  {ook vrouwen Pythagoreese vrouwen, edelste vrouwentype)
 • Waarom werd de pythagoreese school in de as gelegd? Waarom blijft de bond historisch gezien belangrijk?
  Toen de bond ook politiek wilde gaan bedrijven in uiterst aristocratische zin lokte dat felle aanvallen uit en liep het uit op gewelddadige acties waarbij het verenigingshuis in Croton in brand werd gestoken.
  Historisch blijft de bond belangrijk als opmerkelijke poging religieuze en filosofische gedachten in een gesloten en onder strenge tucht staande gemeenschap in praktijk te brengen
 • 2.1.3.1 Xenophanes

 • Xenophanes leefde 580 v. Chr en was bereisd dichter en zanger. Ten slotte stichtte hij in Elea een wijgerige school.  Hij is de eerste filosoof die met nuchtere logica de traditionele Godsdienst bestrijd. Zijn leer is pantheïstisch, wat houd dat is voor zijn beeld van de goden?
  Hij maakt vermenselijkte (antropomorfe) goden belachelijk.
  Het is onmogelijk dat er veel goden zijn of dat één God heerst over de andere. Het hoogste en beste wezen kan niet anders dan één zijn. Deze ene God is alom tegenwoordig en is in gedaante en in denken niet te vergelijken met mensen.  De hoogste God is volgens hem de eenheid van de hele wereld zodat we zijn leer pantheïstisch kunnen noemen.

  Hij is grondlegger van de leer over een eeuwig en onveranderlijk Zijn  achter de veelheid van de verschijnselen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart