Samenvatting: Geschiedeniswerkplaats / De Verenigde Staten En Hun Federale Overheid 1865-1965 /... | 9789001815004 | D Verkuil

Samenvatting: Geschiedeniswerkplaats / De Verenigde Staten En Hun Federale Overheid 1865-1965 /... | 9789001815004 | D Verkuil Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Geschiedeniswerkplaats / de Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965 / deel CE examenkatern Havo | 9789001815004 | D. Verkuil

 • 1 De staatsinrichting van de VS

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom waren de VS in opstand gekomen tegen hun Britse moederland?

  De VS moesten belastingen betalen, zonder dat ze mee mochten beslissen.
  --> 'no taxation without representation' 
 • Wat waren de Founding Fathers?

  De Founding Fathers waren 55 vertegenwoordigers van de eerste 13 deelstaten. Ze besloten in 1787 bijeen te komen, omdat ze nieuwe afspraken moesten maken en ze vonden dat de centrale regering versterkt moest worden.
 • Amerika is een Federatiestaat, tussen welke twee organen is deze staat verdeeld?

  1. Federale overheid: gaat over de buitenlandse politiek, defensie, financiën en het economisch verkeer tussen de deelstaten.
  2. Deelstaten: eigen regering en parlement, regelen onderwijs, politie, rechtsspraak etc.
 • Door wie worden die machten in de VS uitgevoerd?

  1. Wetgevende macht - Congres
  2. Uitvoerende macht - President
  3. Rechtsprekende macht - Hooggerechtshof
 • Wat is imperial presidency?

  Het idee dat de president in de loop van de tijd te veel macht heeft gekregen en daardoor een soort Romeinse keizer zou zijn geworden.
 • Waarom is de macht van de president aan de andere kant beperkt?

  Omdat de deelstaten hun eigen wetten kunnen aannemen en daarmee de gevolgen van de federale wetten en amendementen kunnen beperken.
  (Denk aan Jim Crow wetten die later aan bod komen)
  Daarnaast staat de president machteloos tegen een vijandig Congres. Een vijandig Congres is meestal als de meerderheid van het Congres lid is van de andere partij dan van de president.
 • Wat zijn twee overeenkomsten van deze twee partijen?

  • Ze hebben geen sterke ideologie
  • Ze hebben een behoudende en een radicale vleugel
 • Hoe is het verloop van deze partijen?

  Vanaf de 19e eeuw was de Republikeinse Partij progressiever: ze was tegen de slavernij en was voor gelijkberechtiging van de zwarten.
  Vanaf 1930 was de Democratische Partij progressiever: ze was voor een sociale wetgeving en voor federale overheidsingrijpen in de economie. De Republikeinse Partij was conservatiever en werd de partij van de bourgeoisie en het bedrijfsleven.
 • Wat voor een samenleving waren de VS tot de 19e eeuw?

  Een agrarische samenleving.
  In het noorden had je de zelfstandige boeren en in het zuiden de plantages met slaven.
 • Wat veranderde er rond 1830?

  In het noorden kwam de industrialisatie (--> spoorwegen) op gang en er was een groeiende immigratie vanuit Europa waardoor de Frontier snel verschoof.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart