Samenvatting: Gesprekken In Organisaties | 9789001815424 | Y H Gramsbergen Hoogland, et al

Samenvatting: Gesprekken In Organisaties | 9789001815424 | Y H Gramsbergen Hoogland, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Gesprekken in organisaties | 9789001815424 | Y.H. Gramsbergen-Hoogland, H.T. van der Molen.

 • 8 Loopbaangesprek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de elementen van een goed loopbaangesprek?

  Een goed loopbaangesprek bestaat uit de volgende elementen:
  - Begin van het gesprek: doel aangeven, beschikbare tijd en verloop van het gesprek aangeven.
  - Evaluatie van het gesprek
  - Informatie uitwisseling door medewerker en leidinggevende. De medewerker geeft aan wat zijn wensen en ambities zijn en de leidinggevende luistert goed, geeft feedback over potentieel en geeft informatie over mogelijkheden.
  - Planning: concrete afspraken en combineer wensen en mogelijkheden
  - Afsluiting: leg plannen vast in een POP, herhaal afspraken en evalueer gesprek.
 • 8.1 Doelen van een loopbaangesprek

 • Het doel van een loopbaangesprek kan tweeledig zijn. Welke twee doelen staan centraal?

  Het eerste doel is te spreken over de loopbaan van de medewerker waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker centraal staat.


  Het tweede doel is om de competenties van de medewerker zo goed mogelijk in te zetten voor de organisatie. Dit gaat dus om afstemming van wederzijdse wensen en mogelijkheden. 
 • 8.3.3 Een model met verschillende factoren die van invloed zijn op het leren

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 8.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welk model kun je inzicht krijgen in eigen wensen en mogelijkheden?

  Dit kan met het model van Dilts. Hierin worden verschillende factoren onderscheiden die van invloed zijn op het leren. 
 • 9 Gesprek over persoonlijke problemen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 9
  Laat hier meer flashcards zien

 • 9.1 Diagnose-receptmodel versus samenwerkingsmodel

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 9.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de nadelen van het diagnose-receptgesprek?

  De nadelen zijn dat het voor de persoon vaak lastig is om een eenduidige oorzaak van de problemen aan te geven. Het tweede bezwaar is dat de persoon vaak niet de gelegenheid krijgt om in eigen woorden te vertellen over het probleem. De persoon krijgt ruimte genoeg om ook te zwijgen over bepaalde onderwerpen. Het is met dit model dus lastig om een passende oplossing te geven. 
 • Waar staat de wet van Maier voor, E = K x A?

  De wet van Maier staat voor Effect = Kwaliteit x Acceptatie


  Het effect van het advies is afhankelijk van de kwaliteit van het advies en van de acceptatie van het advies. Als de kwaliteit slecht is zal er geen acceptatie zijn en is het effect nul. En omgekeerd natuurlijk. 
 • 10 Verkoopgesprek

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 10
  Laat hier meer flashcards zien

 • Twee soorten verkoopsituaties?

  • situatie waarin klant zich richt op verkoper
  • situatie waarin verkoper zelf op zoek moet gaan naar potentiële klanten
 • 10.1 Voorbereiding op het verkoopgesprek

 • Welke voorbereidingen moet je doen voorafgaande aan het verkoopgesprek?

  • wensen en behoeften klant
  • kwaliteiten van eigen producten en diensten inventariseren
  • structuur gesprek: wanneer wat bespreken
  • voorbereiding op tegenargumenten klant en daarop in kunnen spelen
 • 10.2.3 Beslissingsfase

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 10.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • 3 mogelijkheden tot afsluiten beslissingsfase?

  • niet kopen: open deur houden, misschien andere x wel iets te bieden
  • bedenktijd: z.s.m. tekortkomingen voldoen, info opzoeken, afspraak maken etc.
  • wel kopen: goed afsluiten
 • 10.3 Vaardigheden bij het voeren van een verkoopgesprek

 • welke vaardigheden heb je nodig bij het voeren van een verkoopgesprek?

  • flexibele en vasthoudende instelling 
  • oriëntatiefase luistervaardigheden, concretiseren op juiste momenten, parafraseren, gevoelsreflectie, stimuleren tot praten, gespreksreguleren, duidelijkheid, zenden
  • kernfase kwaliteiten product aan wensen en motieven klant koppelen, bepaalde woorden gebruiken (exclusief, kostenbesparend, zuinig), ontspannen sfeer houden
  • beslissingsfase kans geven tot nadenken, verduidelijking, geen nieuwe vragen stellen
 • 11 Adviesgesprek

 • 11.1 Tell-and-explain-variant

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 11.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer wordt de Tell-and-explain-variant gebruikt?

  Bij de Tell-and-explain-variant wordt advies gegeven door een expert. Het doel van de adviseur moet zijn het aanbieden van zijn deskundigheid ten dienste van de adviesvrager.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart