Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'groep', 'sociaal' en 'identiteit', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over groep, sociaal, identiteit

Hoe is de gezondheid van kinderen (en mensen) verbonden met de groep waar zij toe behoren en wat is de social cure?
 1. De mensheid wordt in elke stage van het leven gevormd door de conditie van de groep die om hem/haar heen staat.
 2. Een individu kan alleen een gezonde volwassene worden wanneer de gemeenschap actief betrokken is bij de opvoeding en wanneer de gemeenschap haar plicht serieus neemt om mensen de bouwstenen te bieden voor een gezonde cultuur.


Social cure = het gedrag en zelf-inzicht van mensen is verweven binnen sociale groepen waar zij bij horen, deze groepsgenoten hebben belangrijke consequenties voor hun gezondheid en welzijn.
Rapporteer
H1: Omdat het de basis vormt voor een zinvol groepsleven, staat sociale identiteit centraal in zowel een goede als een slechte gezondheid
Veel onderzoeken beamen deze hypothese, omdat Het is aangetoond dat sociale identiteit centraal staat in de beoordeling van gezondheid en in de manier waarop groepslidmaatschappen mensen bufferen tegen de negatieve gevolgen voor het welzijn van blootstelling aan stressoren

Echter, we moeten niet vergeten dat veel groepen geen invloed hebben op ons, omdat wij ons niet met hen identificeren.
Rapporteer
H4: mensen zijn gemotiveerd om een positieve identiteit te herstellen, wanneer deze is aangetast. (permeabiliteit, stabiliteit, legimiteit)
Ja, dat doen mensen. De manier waarop wordt bepaald door de sociale, structurele omstandigheden van de groep zelf.

De sociale identiteits benadering focust op drie dingen:
 • Permeabiliteit: in hoeverre de grenzen tussen groepen doorlaatbaar zijn. (rokers vs. Niet rokers)
 • Waargenomen stabiliteit
 • Waargenomen legimiteit
Rapporteer
H5: als de sociale identiteit van een groep bedreigd wordt en mensen denken dat de grenzen permeable zijn, zijn zij eerder in staat om op eigen benen verder te gaan en de groep te verlaten.
Het is bewezen dat welzijn het beste te behouden is door bij een gediscrimineerde groep te blijven en samen de strijd tegen de discriminatie aan te gaan.

Als men deze groep verlaat zal dit het welzijn negatief beïnvloeden, omdat men een hele grote social support kwijt is.
Rapporteer
H6: als de sociale identiteit van een groep bedreigd wordt en mensen denken dat de grenzen impermeable zijn, zijn zij eerder in staat om op een creatieve manier te reageren.
Mensen die horen tot een lage status groep/gediscrimineerde groep beschermen zichzelf tegen negativiteit door:
 1. De dimensie waarmee zij zich vergelijken met andere veranderen.
 2. Zich met andere groepen vergelijken
 3. Een andere manier vinden om hun groep te definiëren
Rapporteer
H7: als de sociale identiteit van een groep bedreigd wordt en mensen denken dat de grenzen impermeable zijn en de groepsgenoten veilig zijn, zullen zij reageren door sociale competentie.
Waar, men zal collectief gaan handelen.

Of een groep positieve of negatieve effecten heeft op de gezondheid hangt heel erg af van de: rol van de bredere sociale structurele context 
Rapporteer
H8: wanneer een persoon zichzelf definieert in een bepaalde sociale identiteit zullen zij de normen en waarden aannemen die aan die identiteit zijn verbonden.
Gedeelte (sociale) identiteit is de basis voor een wederzijdse beïnvloeding.
Rapporteer
H9: wanneer mensen zich meer geïdentificeerd voelen met de groep, zijn zij beter te beïnvloeden.
Groepsleden die meer prototype zijn, zijn eerder te beïnvloeden.
Leden die meer peripheral (perifeer) zijn, zijn minder goed te beïnvloeden.
Rapporteer
Wat geeft gedeelde identiteit?
H12: mensen zien elkaar als vergelijkbaar, verbonden en zijn positief op elkaar gericht.

H13: het zorgt voor het focussen van energie, gevoel van betekenis, doel en waarde.

H14: het zorgt voor het verwachten van steun, het geven van steun en beschouwen ze de steun die zij ontvangen als positief.

H15: het zorgt voor het definiëren van gedeelde identiteit, gevoel van collectieve werkzaamheid, keuzevrijheid en macht.     
Rapporteer
Wanneer kan sociale verbondenheid een negatief effect hebben op iemand zijn gezondheid?
 • De sociale identiteit wordt ontleend aan een groep die wordt gestigmatiseerd of een lage status heeft.
 • Een groep waaraan je je sociale identiteit ontleent heeft ongezonde normen.
 • Een groep biedt geen sociale ondersteuning als je dat nodig hebt.
 • De groep slaagt er niet in om bepaalde eigenschappen of kwaliteiten van hun eigen groepsleden positief te beoordelen ten opzichte van andere groepen.
 • Een individu uit een minderheidsgroep verlaat de groep en vertrekt naar een hogere-statusgroep die hem/haar niet of niet volledig accepteert.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart