Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'omgeving', 'genetisch' en 'studie', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over omgeving, genetisch, studie

Hoe kan genetica en omgevingsfactoren worden gezien? Waarom hebben achtergestelde wijken een minder gunstige omgeving als het om obesitas gaat? Wat is het doel van deze studie?
Niet los van elkaar, het beïnvloed elkaar. Hoe? Dat weten wij nog niet.

Achtergestelde wijken hebben een minder goede omgeving voor gezond voedsel én een minder goede omgeving voor fysieke activiteiten.
 • Er wordt meer stress ervaren
 • Er worden (ongezonde) sociale normen gevormd

Doel van de studie: onderzoeken of de genetische invloed op het BMI varieert als onderdeel van buurtdeprivatie.
Rapporteer
Wat zijn de limitaties van de studie?
 • Deze studie kan geen informatie verschaffen over eventuele genetische componenten.
 • Er kan geen causaal verband worden getrokken, doordat er niet gecorrigeerd kon worden door confounders (sociale karakteristieken) in de omgeving
 • Door postcode gebruik kan het zijn dat een persoon die op de rand woont onjuist wordt gedefinieerd als een achterstandswijk/geen achterstandswijk
 • Er zijn meer vrouwen dan mannen geïncludeerd
 • Sommige deelnemers zijn verhuisd
Rapporteer
Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
Toch is er volgens de auteurs weinig onderzoek gedaan naar de interactie van genetische invloed en sociale omgeving.

Eerder onderzoek heeft zich toegespitst op de relatie tussen genen en gedrag, maar veel minder op de relatie tussen genen en een breed begrip van de obesogene omgeving. 

Begrip van de relatie tussen genen en sociale omgeving is van belang voor de publieke gezondheid: het zou zo kunnen zijn dat in een omgeving die als zeer obesogeen is aan te merken, de omgeving een eventuele genetische aanleg te niet doet, zodat meer aandacht aan de omgeving geschonken moet worden.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart