Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'processen', 'automatisch' en 'invloed', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over processen, automatisch, invloed

Wat is de Environmental Research framework for weight Gain prevention (EnRG)?
Een dual-process model die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de belangrijkste determinanten van Energie Balanced Behaviors (EBRBs) als de belangrijkste causale mechanismen die dit EBRBs onderstrepen.
Rapporteer
Waar hangt overgewicht mee samen en waar moeten wij rekeningen mee houden ten opzichte van onze doelgroep?
Overgewicht en obesitas hangen samen met fysieke inactiviteit en het voedsel dieet. Dit staat naar elkaar en interacteert met elkaar.

Specifieke gedragsdeterminanten voor energie gebalanceerd gedrag, verschillen per doelgroep. 
Rapporteer
Wat is de model of planned behaviour en hoe hebben cognitieve determinanten invloed op het gezondheidsgedrag?
Dit geeft cognitieve gedragsdeterminanten weer:
 • Attitude
 • Subjectieve norm
 • Gedragscontrole

De omgevingen hebben allen invloed op een andere gedragsdeterminant.

Mogelijk dat eigen effectiviteit ook een rol speelt in het balanceren van energie.


De cognitieve gedragsdeterminanten hebben niet op zichzelf staand invloed op het gedrag, de omgeving heeft invloed op de cognitieve determinanten en daarom op het gedrag.
 • Slechte toegang tot gezond voedsel > eigen effectiviteit
 • Hoge prijzen op gezond voedsel > attitude
 • Slechte beschikbaarheid tot sportmogelijkheden > subjectieve norm
Rapporteer
Wat zijn automatische processen, welke zijn het, uit welke componenten bestaat het?
Geringe inspanning en beperkte capaciteit resulteren in gedachtenloze, automatische processen.
Automatische processen nemen het brein over als een bewust brein, op dat gebied, niet meer nodig is.

Automatische processen zijn:
 • Attitude activering
 • Automatische evaluatie en emotie
 • Onbewuste gedragsspiegeling
 • Automatische eigenschappen en stereotypering
 • Onbewuste doelstellingen


Wij zijn ons niet bewust van onze automatische processen.

Er zijn vier componenten van automatische processen:
 • Gebrek aan bewustzijn
 • Gebrek aan controle
 • Efficiëntie
 • Gebrek aan intentie
Ze hoeven niet allen aanwezig te zijn om tot een automatisch proces te leiden.
Rapporteer
Wat is de dual process view en hoe hebben (on)bewuste processen een (in)directe invloed op ons gedrag?
De dual process view = de automatisch/onbewust en niet-automatische/bewuste processen, die beide een rol spelen in het gezondheidsgedrag.

Direct invloed = automatische/onbewuste processen.

Indirecte invloed = bewuste processen   
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart