Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'sociaal', 'motivatie' en 'omgeving', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over sociaal, motivatie, omgeving

Wat is nog meer belangrijk als het gaat om gezondheidsgedrag en waarom hebben bepaalde theoretische modellen hun limitaties hierin? (subjectieve norm, modeling en sociale ondersteuning)
Subjectieve norm, modeling en sociale ondersteuning zijn belangrijke determinanten die gedrag beïnvloeden.
Dit geven ook de theoretische modellen als 'social learning theory' en 'theory of planned behavior' aan.

Maar... Ze hebben hun limitaties:
 • Ze bieden geen inzicht in de manier waarop subjectieve norm, modeling en sociale ondersteuning verwezen zijn met sociale cohesie en uiteindelijk het gezondheidsgedrag.
 • Ze geven geen inzichten van sociale verbondenheid op de gezondheid zelf.
Rapporteer
Welke drie factoren staan centraal in de SDT en welke soorten motivatie zijn er? Waar zorgt intrinsieke motivatie voor?
De factoren:
 • Autonomie
 • Competentie
 • Verwantschap

Autonome motivatie is een sleutelelement in SDT = ook wel intrinsieke motivatie.
 • Intrinsieke motivatie: iemand is gedreven vanuit zichzelf. Zorgt voor:
  • Meer blijheid
  • Meer vrije keuzes
  • Minder stress
 • Gecontroleerde motivatie (externe motivatie): vermijden van een straf/emoties. Moeilijker om het gezondheidsgedrag in stand te houden.
Rapporteer
Wat voor effect heeft sociale interactie op onze gezondheid?
Sociale interactie en verwantschap verhogen de gezondheid van een persoon. Veel mensen vinden een sociale omgeving ook een onderdeel van het onderwerp 'gezondheid'.

Sociale interactie kan zorgen voor het verminderen/voorkomen van:
 • Depressie
 • Angst
 • Psychische nood

Gezondheid is dus echt nauw verbonden met sociale interactie.
Gedurende het leven zijn mensen bezig met het beoordelen en begrijpen van hun omgeving, om de motivatie te vinden om gezond gedrag te vertonen in samenhang met de sociale omgeving die hen daarin kunnen helpen.   
Rapporteer
Is gezondheidsgedrag een product van de omgeving?
Gezondheidsgedrag is altijd een product van de omgeving van een persoon. Dat maakt dat hij/zij bepaalde keuzes maakt.

Voorbeeld: bij pestgedrag moeten we niet alleen naar de pester kijken, maar naar alle rollen die een groep die maken dat er gepest kan worden/wordt. 
Rapporteer
Welke twee kerncomponenten horen bij Salutogenesis van Aeron Antonovsky?
 1. In staat zijn om 'problemen op te lossen'. Het oplossen van problemen betekent het leren omgaan met uitdagingen en je leren aan te passen aan vernieuwde omstandigheden.
 2. 'De capaciteit om gebruik te maken van aanwezige bronnen' kunnen sportvoorzieningen zijn, een groene omgeving, een supermarkt in de buurt die voldoende groente en fruit verkoopt, een sociale omgeving die ondersteuning biedt, enzovoort.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart