Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'stress', 'licht' en 'controle', komende uit:

 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over stress, licht, controle

Wat is omgevingsstress en welke soorten stress bestaan er?
Omgevingsstress = emotionele-, cognitieve- en gedrags- respons op een omgevingsstimulus of een stressor.
 • Volgens Bilotta en Evans: disbalans tussen de omgevingseisen en de menselijke responsmogelijkheden.

Soorten stress:
 • Acute stress: fight/flight reactie.
  • Kan soms ook leuk zijn (achtbaan)
 • Chronische stress: langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan stressoren.
  • Slijtage
  • Aangeleerde hulpeloosheid
  • (Mentale) vermoeidheid
    • Altijd slecht voor je
Rapporteer
Wat is de Environmental Stress Theory? (primair/secundair)
Geeft aan dat stress een product is van een externe stimulus en een beoordeling van het individu om met de externe stimulus om te gaan.
 • Niet alle omgevingsstimuli zorgt dus voor stress bij iedereen

Twee beoordelingen:
 • Primair: probeert de betekenis van de situatie te achterhalen
 • Secundair: kijkt naar de eigen bronnen die we hebben om ons aan te passen.

Er zijn dus twee sleutelelementen: de stressor en onze beoordeling.
Rapporteer
Wat is de behavior constrain model? (cognitieve controle/beslissingscontrole)
Dit model geeft aan dat als mensen de controle verliezen over de omgeving, zij zullen proberen om de controle op een één of andere manier terug te krijgen.

Wanneer je compleet de controle verliest kan dit leiden tot aangeleerde hulpeloosheid.

Om de controle terug te krijgen hoe je dit niet letterlijk terug te krijgen, dit kan ook door:
 • Cognitieve controle: begrijpen van de bedreiging
 • Beslissingscontrole: het gevoel hebben dat er nog een keuze is.   
  • Voorbeeld: harde muziek, bij de knoppen van de lift staan, geen oogcontact maken, een virtuele route bedenken.
Rapporteer
Wat zegt de Adaptation Level Theory?
De theorie stelt dat de basis van het oordeel van een individu van een stimulus is gebaseerd op eerdere ervaringen, evenals hun herinneringen aan hoe zij in het verleden soortgelijke stimuli hebben waargenomen.

Echter, sommige theorieën geven aan dat blootstelling aan stressoren op de langetermijn geen reductie geven aan die stressoren, maar een negatieve impact hebben doordat wij continue aan die stressoren zijn blootgesteld.
Rapporteer
Wat zegt de Arousel Theory over stressoren?
Er is een optimaal niveau van opwinding waaronder mensen het beste presteren.

Prestaties zijn het beste bij een lichte mate van opwinding/stress. Prestatie zijn minder bij het helemaal weglaten van die stress of te veel stress.

Wat te veel en te weinig en precies genoeg is, is per persoon verschillend.  
Rapporteer
Wat zegt de Environmental load theory in combinatie met individual differences? (Multitude of stimulation)
Overbelasting = het onvermogen om inputs uit de omgeving te verwerken, omdat er teveel ingang zijn waarmee het systeem te maken krijgt.
 • Wanneer iemand mentaal moe is, kan een omgevingsstimuli voor extra stress zorgen.
 • De maximale beschikkingscapaciteit ligt niet vast, maar wordt minder wanneer het onderworpen wordt aan verschillende eisen.
 • Langdurige aandacht kan leiden tot aandachtsmoeheid en daardoor een tunnelvisie.
 • Multitude of stimulation: inspanningen van een individu om met verschillende stressoren om te gaan kunnen negatieve gevolgen hebben.
  • Bijvoorbeeld: stadsmensen moeten de natuur in om niet overprikkeld te worden.
Rapporteer
Welke vier typen omgevingsstressoren zijn er?
 1. Cataclysmische gebeurtenissen: gebeurtenissen die niet vaak voorkomen, maar wel een enorme invloed hebben. (natuurrampen)
 2. Stressvolle levensgebeurtenissen (ziekte, overlijden)
 3. Dagelijkse beslommeringen (drukte)
 4. Omgevingsstressoren (geluid, licht)
Rapporteer
Wat zijn omgevingsstressoren? (licht, kleur, geluid, temperatuur)
 • Licht
  • Mensen functioneren beter als het licht is -> verhoogde vitaliteit
  • Bij warm licht functioneren cognitief beter in warm licht, dan in koud licht.

 • Kleur
  • Rood en geel: opwinding
  • Rood: vermijdingsmotivatie + verbeterde prestaties
  • Het beïnvloed onze perceptie van omgeving (lichte kamers lijken groter)
  • Kleur heeft invloed op stressvermindering (groen)

 • Geluid
  • Matige geluid verbeterd de prestatie
  • Overmatig geluid verslechterd de prestaties

 • Temperatuur
  • Stijgende temperatuur = meer agressief gedrag
  • Altruisme (naasteliefde) wordt minder in de zomer en meer in de winter.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart