Samenvatting Gezondheidspsychologie Bij patiënten Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Gezondheidspsychologie Bij patiënten

- Lilian Lechner, et al
ISBN-10 9023246209 ISBN-13 9789023246206
593 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Gezondheidspsychologie Bij patiënten Auteur: Lilian Lechner, Ilse Mesters, Catherine Bolman ISBN: 9789023246206

 • 2 ---

 • 2.1 Inleiding

 • Wat wordt bedoeld met het cyclisch proces vasn interventieontwikkeling?
  • Na het doorlopen van een of meerdere fasen van een interventiemodel kan een nieuwe cyclus worden opgestart
  • Bijv na effectieve invoering van vaccinatieprogramma -> verbetering volksgezondheid  -> . andere prioriteiten stellen
 • Waaruit bestaat de basis van iedere interventie?
  • Grondige analyse van gezondheidsproblemen, bestaande uit drie stappen:
  1. Analyse gezondheidsproblemen
  2. Gedragingen die met het probleem samenhangen: analyse gedrag en omgeving
  3. Determinanten die de gedragingen kunnen verklaren: analyse van determinanten van gedrag en omgeving
 • Wat zijn de belangrijkste middelen voor planmatige gedragsverandering in de zorg voor (chronisch) zieken?
  1. Voorlichting
  2. Voorzieningen
  3. Beleid
  4. Regelgeving
 • Wat zijn de belangrijkste bronnen voor de ontwikkeling van planmatige gedragsverandering?
  1. Literatuur
  2. Internet
  3. Theorieën  van gedrag en gedragsverandering, aanvullende eigen onderzoek
 • Wat is de definitie van het begrip interventie?
  • Een interventie is een handeling of een geheel van handelingen gericht op het beïnvloeden van gedrag of ëén van de determinanten van gedrag
  • Met als doel bij individuen of groepen gewenst gedrag voor te brengen of te bestendigen
  • Of ongewenst gedrag te verminderen of te laten verdwijnen
  • Binnen het boek is het doel van een gedragsinterventie om een bepaald onderdeel van een ziekteproces optimaal te laten verlopen ( therapietrouw). Het uiteindelijke doel is een verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven.
 • Welke soorten interventies kunnen het gedrag van hulpverleners en patiënten beïnvloeden?
  • Gezondheidspsychologische interventies:
  • Gedragsinterventies die voortkomen uit gezondheidspsychologie (patiënt informeren, instructie geven, aanleren van vaardigheden, of counseling in emotioneel verwerken van ziekte) = gerichtheid boek (planmatige ontwikkeling van gedragsinterventies dmv communicatie )
  • Via Communicatie wordt hulp of informatie vertrekt
  • Voorzieningen:
  • Bijv. aanbod voor thuishulp voor chronisch zieken
  • Beleidsmatige interventies:
  • Bijv. vergoeding van zorg in de basis ziektekostenverzekering (bijv. thuishulp)
  • Regelgeving:
  • Bijv. WGBO
 • Welke vragen worden gesteld bij de analyse van gezondheidsproblemen (stap 1 )?
  • Wat is het probleem dat opgelost moet worden?
  • Hoe belangrijk is het probleem (ernst, frequentie)?
  • Voor wie is het een probleem?
  • In welke context speelt het probleem?
  • Kenmerkend voor deze eerste stap is een analyse van de gezondheidsproblemen die de verschillenden patientengroepen ervaren en hun niveau van kwaliteit van leven.
  • Deze analyse afsluiten met het formuleren van een probleemdefinitie: welke probleem willen we oplossen of verminderen en voor welke doelgroep willen we dit bereiken
  • Bijv. het verminderen van angst en stress bij patienten die chemotherapie ondergaan bij behandeling voor darmkanker
 • Wat is de verwachting m.b.t. aantal chronisch zieken in Nederland?
  • 2009: bijna de helft van de Nederlandse bevoling heeft een chronische aandoening      ( incl. migraine, hoge bleoddruk, gewrichtsslijtage, rug- en nekklachten)
  • 2008: ca. 2/3 van de 65-plussres hebben 2 of meer chronische aandoeningen (multimorbiditeit)
  • In de komende jaren aanzienlijke toename aantal chronisch zieken in Nederland t.g.v. vergrijzing, in 2040 hoogtepunt -> ziektelast en zorgebruik zal erg toenemen
 • Wat zijn de specifieke problemen die patiënten ervaren waardoor hun kwa;iteit van leven wordt aangetast?
  1. Fysieke problemen: bijv. pijn, fysieke beperkingen, fysieke verschijnselen van een zikete (bijv. stoma, huiduitslag of haarverlies)
  2. Sociale problemen: gebrek aan steun, eenzaamheid, afhankelijkheid, seksuele problemen
  3. Psychische problemen:depressie, angst, verdriet, woede etc
 • De mate waarin de fysieke, sociale en psychische problemen voorkomen is afhankelijk van wat?
  1. De ziekte die men heeft (chronisch rugpijn <-> inoperabele longkanker)
  2. Co- of multimorbiditeit -> nieuwe problemen ( bijv. samengaan van medicijnen voor beide ziektes)
  3. Verschillen in problemen doordat patienten zich in een andere fase van hun ziekte bevinden ( angst voor diagnose <-> zich ziek voelen door de behandeling)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart