Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'abortus', 'vrouw' en 'toestemming', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over abortus, vrouw, toestemming

Wat is de juridische betekenis van geboorte?
Op het moment van zijn geboorte wordt de mens persoon in juridische zin en zijn op hem alle mensenrechten van toepassing. Een ongeboren kind is nog geen rechtssubject bij de ene visie en komt geen eigen subjectieve rechten toe
Rapporteer
Wat betekenen de begrippen bevoegd en bekwaam?
Bevoegd: toestemming om een handeling te verrichten.
Bekwaam: het beschikken over kennis en vaardigheid.
Rapporteer
Welke verplichtingen hebben ouders t.o.v hun kinderen?
-Kind op te voeden en verzorgen
- Geen geestelijk of lichamelijk geweld toepassen
- Beslissen over geneeskundige behandeling tot 12 jaar, kind met wel geïnformeerd worden.
- Bij levenloze geboorte na 24 weken een akte van overlijden opmaken
Rapporteer
Wanneer kunnen de wensouders het kind van de draagmoeder accepteren?
Zodra de wensouders het kind een jaar samen hebben opgevoed kunnen zij een verzoek tot adoptie indienen, mits zij voorafgaand aan het verzoek ten minste drie jaar aaneengesloten hebben samengeleefd. Voogdij krijgen de wensouders alleen als de juridische ouders via een gerechtelijke procedure uit het ouderlijk gezag ontzet of geheven worden.
Rapporteer
Hoe kan je de draagmoeder tot afgifte dwingen?
Om de draagmoeder tot afgifte van het kind te dwingen moet een grond voor ontzetting of gedwongen ontheffing worden aangevoerd. Zonder ontzetting is in een dergelijke situatie noch voogdij noch adoptie mogelijk. Vaak wordt een ontheffing op eigen verzoek niet gehonoreerd.
Rapporteer
Wanneer is abortus geoorloofd?
- Als de nood van de vrouw dit onontkoombaar maakt, dit beslis je samen met de arts.
- Een bedenktijd is vooraf gegaan
- De beslissing mag niet uitsluitend aan de zwangere vrouw worden overgelaten
- De behandeling zelf moet in het medisch opzicht aan hoge eisen voldoen en met goede nazorg begeleid worden.
- in de wetgeving staat dat er geen commerciële praktijken zouden kunnen ontstaan waarbij van de noodsituatie van de vrouw misbruik wordt gemaakt
- abortus mag alleen voor 24 weken
Rapporteer
Hoe lang is de bedenktermijn?
In de wet is een bedenktermijn van 5 dagen opgenomen die ingaat vanaf het moment dat de vrouw het eerste gesprek met de arts heeft gehad. De bedenktermijn geldt alleen als je langer dan 16 dagen overtijd bent.
Rapporteer
Wat zijn de kosten van abortus?
Bij de klinieken die een vergunning hebben gekregen worden de abortusbehandelingen volledig gesubsidieerd vanuit de Wet Langdurige Zorg
Rapporteer
Wanner kan je abortus ondergaan zonder toestemming van ouders?
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zonder toestemming van de ouders of voogd een abortus behandeling ondergaan. Jongeren die jonger zijn dan 16 jaar hebben in principe de toestemming nodig van de ouders of voogd. Soms is het ook mogelijk om de behandeling zonder toestemming van hen te krijgen. De arts beoordeelt in deze situatie of jij alle voor- en nadelen goed hebt overwogen en of jij in staat bent deze beslissing zelfstandig te nemen.
Rapporteer
Wat zijn de verplichtingen van een arts?
· Dat de vrouw die een abortus wilt ondergaan ook informatie heeft gekregen van de arts over andere mogelijke oplossingen;
· dat de arts overtuigd is dat de vrouw haar verzoek tot abortus vrijwillig heeft gedaan en ook vrijwillig handhaaft;
· dat de arts alleen tot behandeling overgaat als hij vindt dat dit verantwoord is;
dat er voor de vrouw genoeg nazorg beschikbaar is zoals informatie over het voorkomen van een nieuwe ongewenste zwangerschap
Rapporteer
Wanner mag je abortus plegen na 24 weken?
 1. Aandoeningen waaraan het kind naar redelijke verwachting tijdens of direct na de geboorte zal overlijden
 2. Aandoeningen waarbij een (beperkte) overlevingskans bestaat, maar die voor het kind tot ernstige functiestoornissen zullen leiden en het ook schade kunnen berokkenen.
 3. Als de vrouw gevaar loopt
Rapporteer
Wat regelt de wet op orgaandonatie (WOD)?
In deze wet vormt de integriteit van het menselijk lichaam het belangrijkste uitgangspunt. Deze wet wil rechtswaarborgen scheppen voor donor en ontvanger, maar wil ook bevorderen dat er voldoende aanbod van organen is en dat de beschikbare organen rechtvaardig worden verdeeld. Ook wil de wet commerciële orgaandonatie voorkomen.
Rapporteer
Wanneer krijgt een ziekenhuis een vergunning voor abortus?
 • Bij een kliniek moet samenwerkingsverband hebben met een ander ziekenhuis zodat ze elkaar kunnen opvangen en consulteren
 • Ten minste twee artsen zijn aanwezig bij
 • Non-commercieel
Rapporteer
Onder welke voorwaarden is orgaandonatie bij leven mogelijk?
 • De donor moet wel toestemming geven
 • De ontvanger moet in levensgevaar verkeren
 • Onder de twaalf jaar hebben kinderen toestemming nodig
 • Kinderen kunnen alleen donor zijn voor familie
 • Kinderen kunnen alleen organen en weefsels doneren die weer aangroeien
Rapporteer
Wat doen het orgaancentrum en de orgaanbank?
Orgaanbank = bewaren van alle organen
Orgaancentrum = Wijst de geschikte ontvanger aan en vervoert organen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart