Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'belangen', 'patiënt' en 'tijdelijk', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over belangen, patiënt, tijdelijk

Wanneer spreken we van een wilsonbekwame patiënt, waarvan voorbeeld gevallen coma, verstandelijke beperking, psychiatrie, dementie en verslaving zijn?
Als de patiënt van 16 jaar en ouder niet in staat kan worden geacht tot redelijke waardering van zijn belangen ter zake
Rapporteer
Wat is de volgorde van vertegenwoordiging die de WGBO aangeeft waarbij de vertegenwoordiger staat voor de wil, veiligheid en rechten en het voorkomen van misbruik van de belangen van de patiënt?
 • Curator of mentor
 • Door patiënt schriftelijk gemachtigde
 • Echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
 • Ouder, kind, broer of zus
Rapporteer
Een zaakwaarneming is een verbintenis die op vrijwillige basis en zonder wettelijke verplichtingen ontstaat wanneer iemand tijdelijk niet zijn eigen belangen kan behartigen, zoals in noodsituaties. Waartoe is een zaakwaarnemer bevoegd?
De zaakwaarnemer is bevoegd om namens de waargenomene alle rechtshandelingen te verrichten die voor een behoorlijke belangenbehartiging nodig zijn.
Rapporteer
Wanneer mag een curatele, iemand die rechtshandelingen en het vermogen en inkomen en alle belangen van de wilsonbekwame patiënt vertegenwoordigt, alleen worden toegepast?
Wanneer de meerderjarige tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt en wanneer een minder verstrekkende voorziening niet voor handen is.
Rapporteer
Hoe moet het verzoek voor curatele, wat ingediend kan worden door bloedverwanten, de instelling waar de betrokkene verblijft of de OvJ, aanhangig worden gemaakt?
Bij de kantonrechter en daarna moet het gepubliceerd worden in de Nederlandse Staatscourant en door de rechter twee aangewezen dagbladen
Rapporteer
Waarover gaat een bewindvoerder die alleen kan worden ingesteld wanneer de bezitter ervan meerderjarig is en als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen?
Iemands inkomen en eventueel geheel of gedeeltelijk zijn vermogen
Rapporteer
Hoe verantwoord de bewindvoerder zich?
De bewindvoerder legt jaarlijks, tegenover de kantonrechter, rekening en verantwoording af.
Rapporteer
Wat is de rechtsgrond voor het instellen van een mentoraat, dat voor bepaalde of onbepaalde duur en als dat nodig is al tegen het einde van de minderjarigheid kan worden ingesteld?
De meerderjarige is als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijk toestand tijdelijk of duurzaam niet staat of is bemoeilijkt zijn belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart