Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gegevens', 'dossier' en 'recht', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gegevens, dossier, recht

Wat is het doel van de AVG wet?
sans-serifZorgt onder andere voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van patiënten en personen in het algemeen.
Rapporteer
Wanneer mag je iemand gegevens gebruiken volgens de AVG wet?
Gegevens over iemands gezondheid worden in de AVG gerangschikt onder ‘bijzondere gegevens'. Je mag deze gegevens niet opslaan en verder verwerken, maar je mag deze gegevens gebruiken als hulpverleners en zorginstellingen, als het in belang is van goed functioneren.
Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden door mensen met een zwijgplicht
Rapporteer
Welke rechten heeft de patient m.b.t het dossier?
Een vernietingsrecht, tenzij verdere bewaring van belang is voor iemand anders of de wet, recht op inzage, recht op toevoeging, recht op afschrift
Rapporteer
Welke straffen en maatregelen zijn er?
Straffen: hoofdstraffen (gevangenisstraf, geldboete, taakstraf) en bijkomende straffen (ontzetting uit een beroep).
Maatregelen: tbs (terbeschikkingstelling), plaatsing in inrichting of psychiatrisch ziekenhuis.
Rapporteer
Wat is de functie van de Geschillencommissie Zorginstellingen?
Helpen als jij een klacht hebt over een zorgaanbieder.
Rapporteer
Wat houdt het recht op vernietiging in?
Patiënten hebben recht op vernietiging van hun medisch dossier. Bewaar dit verzoek, bijvoorbeeld als correspondentie, buiten het dossier. Ook kunt u in het dossier aantekenen dat (en wanneer) de patiënt een verzoek tot vernietiging van gegevens heeft gedaan. Daarbij mag u niet aangeven welke gegevens zijn vernietigd. Financiële en administratieve gegevens over de patiënt vallen niet onder het vernietigingsrecht.
Rapporteer
Wat zijn de uitzonderingen op recht op vernietiging?
1. Een andere wet dwingt tot bewaring van gegevens. (BOPZ; dwingt tot het bewaren van patiëntgegevens door de BOPZ-instelling, in ieder geval tot vijf jaar na ontslag van de patiënt.)
2. Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens. (erfelijke aandoeningen, tuchtrecht)
3. Goed 'hulpverlener schap' staat vernietiging in de weg. (Denk aan een verzoek van een ouder om informatie over vermeende mishandeling uit het dossier van zijn kind te schrappen)
Rapporteer
Hoe lang is het bewaartermijn van het dossier?
15 jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Rapporteer
Hoe lang willen ze dat de bewaartermijn wordt en waarom?
20 jaar, omdat door gegevens minimaal twintig jaar te bewaren meer kennis wordt verkregen van eerdere ziekten, verbanden tussen eerder doorgemaakte ziekten of een ondergane behandeling en latere ziekte of behandeling. Gegevens over de jeugd blijken ook nuttig. Ook door de hogere levensverwachting.
Rapporteer
Wat wordt in een medisch dossier opgenomen?
 • bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek;
 • diagnose;
 • ingestelde behandeling;
 • voortgang van de behandeling;
 • anesthesie- en operatieverslag;
 • uitslagen van laboratoriumtests;
 • verwijs- en ontslagbrieven;
 • medische scans (röntgenfoto’s, CT-scans);
 • verpleegkundige rapportages;
 • brieven en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundigen.
 • Verklaringen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart