Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'toestemming', 'behandeling' en 'informatie', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over toestemming, behandeling, informatie

Welke rechten en plichten zijn geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)
Rechten:
 • Recht op informatie
 • Recht op toestemming
 • Recht om af te zien van behandeling
 • Recht om geen informatie te willen
 • Recht om medisch dossier in te zien/fouten hierin te herstellen/gegevens te laten vernietigen
 • Recht op privacy en geheimhouding medische gegevens
 • Recht op second opinion


Plichten:
 • Arts zo goed mogelijk informeren
 • Zo veel mogelijk meewerken aan behandeling
 • Betaling loonkosten
Rapporteer
Welke vier punten vallen onder het recht op informatie dat gegeven moet worden voorafgaand aan het geven van toestemming van een behandeling?
 1. De aard en doel van het onderzoek of de behandeling en de uit te voeren verrichtingen
 2. De te verwachten gevolgen/risico's
 3. Andere methoden van onderzoek die in aanmerking komen
 4. De staat van en de vooruitzichten
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden van therapeutische exceptie in wat hoort bij het recht op informatie en een uitzondering vormt op het moeten vertellen van informatie over het onderzoek aan de patiënt?
 • Als iets ernstig nadelig is voor de patiënt
 • In het belang van de patiënt kunnen de inlichtingen aan derden worden verstrekt (bv. Mantelzorgers)
 • De hulpverlener overlegt altijd met een collega hierover
Rapporteer
Wat zijn de voorwaarden voor het voortzetten van een behandeling  voor een hulpverlener, ook wel het recht op toestemming genoemd?
 1. Er moet toestemming van de patiënt vereist zijn op basis van informed consent (patiënt moet optimaal op de hoogte zijn)
 2. Bij verrichtingen van niet ingrijpende aard (meten bloeddruk, verbinden wond)
 3. In noodsituaties mag worden uitgegaan van veronderstelde toestemming
 4. Schriftelijke toestemming op verzoek van de patiënt
 5. Bij bv. Delier mag de behandeling voortgezet worden
 6. Een weigering om toestemming te verlenen dient gerespecteerd te worden
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart