Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'zorg', 'verantwoordelijk' en 'uitvoering', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over zorg, verantwoordelijk, uitvoering

Welke drie partijen bevinden zich op die markt?
- Zorgaanbieders
- Zorgverzekeraars
- Patienten (verzekerden, zorgconsumenten)
Rapporteer
Wat is het doel van de WLZ?
Als iemand vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoeningen of beperking, of verstandelijke, lichamelijke of zintuigen handicap blijven behoefte heeft aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft.
Rapporteer
Wat is de inhoud van de WLZ?
Cliënten die zijn aangewezen op de zorg uit de wlz hebben recht op een samenhangend aanbod van zorg in combinatie met verblijf. Van welke zorg hij gebruik zal maken hangt af van zijn individuele mogelijkheden, behoeften en wensen.
 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Behandeling
 • WLZ behandeling
 • Algemene medische zorg
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer voor begeleiding of behandeling
 • Woningaanpassing voor cliënten tot 18 jaar
Rapporteer
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WLZ?
 • Zorgverzekeraars; zorgen voor een doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de wlz.
 • zorgkantoren; regionaal niveau. Doen het feitelijk werk terwijl de wlz-uitvoerder verantwoordelijk blijft.
 • CIZ; verantwoordelijk voor de beoordeling of mensen recht hebben op wlz-zorg en in welke mate
 • SVB; beheert in opdracht van het zorgkantoor de pgb’s
 • Zorgaanbieder; : verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgplan met de cliënt
 • CAK; stelt de eigen bijdragen vast en int deze bedragen
 • NZA; houdt toezicht op doelmatige en rechtmatige uitvoering van de wet
 • IGZ; ): zorgt voor toezicht en handhaving van de verleende zorg
Rapporteer
Wat is de inhoud van het basispakket?
 • Zorg van huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Tandheelkundige zorg, volledig voor minderjarigen, voor anderen in beperkte mate nodige farmaceutische zorg
 • Psychologische zorg in de eerste lijn in beperkte mate
 • Fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering in beperkte mate Ziekenhuisverblijf
 • Kraamzorg
 • (medische) hulpmiddelen
 • Noodzakelijk ziekenvervoer
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart