Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'zwangerschap', 'afbreken' en 'arts', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Gezondheidsrecht 1.2 - zorg
- 2020 - 2021
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- Opleiding tot Verpleegkundige
200 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over zwangerschap, afbreken, arts

Wat zijn de drie fasen van progressieve rechtsbescherming waaruit verondersteld wordt dat het embryo vanaf de geboorte beschermingswaardig is en deze beschermingswaardigheid toeneemt naarmate het embryo zich ontwikkelt?
 1. Fase tot innesteling
 2. Fase vanaf innesteling
 3. Fase vanaf dat het embryo 24 weken oud is
Rapporteer
Wie is er verplicht aangifte van het (dood of levend) geboren kind te doen volgens de aangifte plicht die zegt dat aangifte dient te gebeuren binnen drie dagen na geboorte en in de gemeente van geboorte?
De juridische vader van het kind. Dit kan zijn de op dat moment gehuwde man van het kind of bij geen huwelijk de man die het kind erkent.
Rapporteer
Wat zijn 2 verplichtingen van ouders tegenover hun kinderen?
Enkele verplichtingen kunnen zijn:
 • Geestelijk en lichamelijk welzijn bevorderen
 • Ontwikkeling persoonlijkheid bevorderen
 • Veiligheid van het kind
 • Geen geestelijk/lichamelijk geweld toepassen
 • Beslissen geneeskundige behandelingsovereenkomst tot 12 jaar
Rapporteer
Wie zijn de juridische moeder en vader van het kind dat uit een draagmoeder schap is voortgekomen, wat inhoudt dat het kind met het voornemen ten behoeve van een ander gebaard is die het ouderlijk gezag over het kind wil verwerven?
Moeder: vrouw uit wie een kind geboren wordt of kind adopteert

Vader: de man die op moment van geboorte getrouwd was met de moeder, het kind heeft erkend of geadopteerd
Rapporteer
Op welke vijf manieren kan een kind geboren uit draagmoederschap bij het wensgezin worden geplaatst aangezien het 'overdragen' van een kind geen toelaatbaar voorwerp is?
 1. Adoptie
 2. Voogdij
 3. Gedwongen ontheffing/ontzetting
 4. Ontheffing op eigen verzoek
 5. Plaatsing in pleeggezin
Rapporteer
Art. 296 lid 5 zegt dat het afbreken van zwangerschap niet strafbaar is wanneer deze verricht is door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin behandeling volgens de Waz mag worden verricht (vergunning). In welke 6 gevallen wordt het afbreken van zwangerschap wel strafbaar gesteld?
 • Wanneer de behandeling is uitgevoerd door iemand anders dan een erkende arts
 • Bij het zonder toestemming van de vrouw handelen
 • Wanneer de arts de eisen van de Waz niet naleeft
 • De abortus die verricht is buiten het ziekenhuis of de kliniek
 • Verrichting in een ziekenhuis/kliniek die geen vergunning heeft
 • In beginsel bij abortus na 24 weken
Rapporteer
Wat zijn de twee uitgangspunten van de wet afbreking zwangerschap, waarin wordt gezegd dat er pas sprake is van afbreking zwangerschap wanneer de eicel is ingenesteld en plaats moet vinden tussen dit moment en het moment waarop de vrucht zelfstandig levensvatbaar is buiten de baarmoeder?
 1. Er wordt hulp verleend aan de vrouwen die zich ten gevolge van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden
 2. Het ongeboren leven moet in bescherming worden gehouden
Rapporteer
Wat zijn de zes zorgvuldigheidseisen waaraan een arts moet voldoen wanneer hij een zwangerschap, die niet eerder mag worden afgebroken dan 6 dagen na het verzoek, wil afbreken?
 • Er moet over een andere oplossing zijn gesproken
 • Het moet gaan om een vrijwillig verzoek van de vrouw
 • De arts mag alleen behandelen als hij dat verantwoord acht
 • Er moet voldoende nazorg zijn
 • Er moet tenminste één gesprek zijn gevoerd
 • Er moet advies worden gegeven over controle na de behandeling
Rapporteer
Wat zijn de twee redenen voor het afbreken van een zwangerschap na 24 weken waarbij de Centrale deskunigheidscommissie de categorie twee gevallen toets na het afbreken van de zwangerschap?
 1. Bij aandoeningen waarbij het kind naar redelijke verwachting tijdens of direct na de bevalling zal overlijden
 2. Aandoeningen waarbij een (beperkte) overlevingskans bestaat, maar die tot het kind tot ernstige functiestoornissen zullen leiden en het ook tot schade kunnen berokkenen
Rapporteer
Wat zijn wel of geen rechten van ongeboren kinderen, die beschermd worden door art. 82a WvSr (niet zomaar doden ongeboren kind), art. 296 WvSr (afbreking zwangerschap), wet op bijzondere medische verrichtingen (ivf), wet donorgegevens en kunstmatige bevruchting (registratie donor), embryowet (doel zwangerschap) en de wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (kloonverbod)?
Ongeboren kinderen hebben geen rechten, uitgezonderd het erfrecht en het recht op voorlopige voogdij.
Rapporteer
Wat zijn bestandsdelen die afgenomen mogen worden volgens de donorwet die aangeeft dat orgaandonatie levend en na overlijden plaats kan vinden, geen winstoogmerk mag hebben en er toestemming voor moet zijn gegeven?
Elk bestandsdeel van menselijke oorsprong, behalve bloed en geslachtsdelen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart