Samenvatting: Groepen Aan Het Werk | 9789001776312 | Oudenhoven, et al

Samenvatting: Groepen Aan Het Werk | 9789001776312 | Oudenhoven, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Groepen aan het werk | 9789001776312 | Oudenhoven, Jan Pieter van

 • 1 Groepsvorming en groepsontwikkeling 11

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom vormen mensen groepen?

  Uitgaande van de belongingness hypothesis: mensen hebben natuurlijke behoefte bij anderen te horen: positieve uitwerking.
 • Wie is Kurt Lewin?

  De grondlegger van de systematische studie van groepen. Hij introduceerde de term "group dynamics".
 • Welke type mens heeft er meer behoefte aan lidworden van groepen?

  • Extraverte mensen vs introv
  • mensen met behoefte aan affiliatie (graag bij groepen, accepteren anderen snel, toch spanning)
  • idem aan intimiteit (wel positieve omgang met anderen)
  • idem aan invloed (geldt mn voor mannen)
 • Wat betekent 'group dynamics'?

  omschrijven van krachtige processen binnen groepen
 • Wat stelt de sociale-identiteitstheorie van Tajfel?

  Mensen hebben graag een positief zelfbeeld. De groep waartoe iemand behoort, bepaalt iemands sociale identiteit en daarmee, in elk geval gedeeltelijk, iemands zelfbeeld. Daardoor wordt de eigen groep bevooroordeeld.
 • Wat is groepscohesie en welke 5 ingrepen (interventies) dragen bij aan het vergroten van de groepscohesie?

  Groepscohesie is de mate waarin de groepsleden zich tot elkaar aangetrokken voelen.

  Hoe kan de groepscohesie vergroot worden?
  • Isoleer de groep van anderen
  • Maak de groep kleiner
  • Creëer een gezamenlijke vijand
  • Intensiveer het contact
  • Beloon de groep i.p.v. individu

  Nadelen grote groepscohesie:
  • Conformeren (aanpassen aan de meerderheid)
  • Groupthink (minder kritisch tov de ander om de vrede te bewaren.)
 • 1.1 Groepsvorming 13

  Dit is een preview. Er zijn 51 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de Belongingness hypothesis van Baumeister en Leary in?

  Mensen hebben de natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen. Die behoefte is vrijwel net zo sterk als die aan andere zaken waar een mens niet zonder kan, zoals eten en drinken. Net zoals gebrek aan eten en drinken leidt tot honger en dorst, zorgt gebrek aan sociaal contact ervoor dat mensen zich ongelukkig en eenzaam voelen. Groepslidmaatschap heeft daarom een positief effect op het psychische welbevinden.
 • Waarom vormen mensen groepen of sluiten ze zich zo graag bij al bestaande groepen aan?

  Volgens de "belongingness hypothesis" van Baumeister en Leary (1995) hebben alle mensen een natuurlijke behoefte om zich aan te sluiten bij anderen.
 • Noem de 9 basisfuncties van groepen (Forsyth & Robbins):

  • affiliatie (verbondenheid)
  • zekerheid
  • intimiteit
  • sociale steun
  • sociale vergelijkingsinformatie
  • productiviteit verhogen
  • invloed uitoefenen
  • exploratie (leren van elkaar)
  • status

  Ezelsbruggetje: AZIS SPIES

  Uitleg basisfuncties op blz 14 van boek
 • Wat voor soort groepen willen mensen die een sterke beïnvloedingsmotivatie hebben?

  Ze bewegen zich het liefst in grote groepen, vanwege de invloed op veel mensen tegelijk. De reikwijdte van hun invloed wordt hiermee vergroot.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Groepen Aan Het Werk