Samenvatting Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen

ISBN-10 9462907625 ISBN-13 9789462907621
569 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen ISBN: 9789462907621

 • 1 Recht

 • Wat is ideaal recht?
  Het recht dat men wenst en nastreefwaardig vind. --> een rechtsregel kan formele gelding hebben en daarmee tot het positieve recht behoren maar feitelijk toch niet nageleefd / gehandhaafd worden.
 • Wat wordt er verstaan onder formeel recht?
  Zijn de regels waarmee materiele rechten gehandhaaft kunnen worden. Regels hoe men zijn gelijk kan halen bij de rechter. Het bestaat allereerst uit procesrecht: burgerlijk procesrecht//bestuursprocesrecht // strafprocesrecht.
 • Wat wordt er verstaand onder materieel recht?
  Regels van materieel recht (inhoudelijk recht) geven aan welke rechten, plichten en bevoegdheden de burgers tot wie regels zich richt aan die regel kunnen ontleden. Het gaat om regels die betrekking hebben op de inhoud van rechten, plichten en bevoegdheden. Voornamelijk te vinden in het BW, wetboek van strafrecht en de GW.
 • Wat wil men zeggen met een gelaagde structuur in de wet?
  Dat wil zeggen dat sommige wetten van algemeen naar steeds specifieker gaan. Zo kan boek 3 BW regels bevatten voor boek 8.
 • Enkele feiten van materieel strafrecht?
  - een strafbaar feit kan niet vervolgd worden wanneer deze is verjaard. Na 20 jaar. 
  - misdrijven waarop een maximum gevangenis van 12 jaar of meer is gesteld verjaren niet. Net als zedenmisdrijven. 
  - voor de leeftijd van 12 jaar kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. 
  - voor enkele delicten geldt dat zij alleen vervolgd kunnen worden erdoor of names het slachtoffer een klacht is ingediend bij OVJ. (klachtdelict) bijv. Belaging of stalking. 
 • Wat is een cumulatieve voorwaarde
  In dit geval dient aan alle voorwaarden te zijn voldaan voor het rechtsgevolg intreed. Je kan het vaak herkennen aan én in de rechtsregel.
 • Wat is een alternatieve voorwaarde
  In dit geval is één voorwaarde voldoende om het rechtsgevolg te laten intreden. Vaak te herkennen aan "of" in de rechtsregel. 

  Cumulatief en alternatief zijn vaak beide aanwezig.
 • Welke feiten zijn van toepassing op het formeel strafrecht?
  - omvat rechten die burgers hebben wanneer zij als verdachte worden geconfronteerd worden met maatregelen van de overheid.
  - bepalingen die de gang van zaken op terechtzittingen regelen.
  - Regels die betrekking hebben op de rechtsmiddelen in strafzaken. Bijv. Hoger beroep.
  - Formele aspecten van de tenuitvoerlegging van sancties.
 • Wat zijn misdrijven en waar zijn te vinden in de wet?
  Bij misdrijven gaat het om gedragingen die altijd en overal in brede kring als afkeurenswaardig worden gezien. Zijn te vinden in boek 2. --> rechtsdelicten
 • Wat zijn overtredingen en waar zijn ze te vinden in de wet?
  Overtredingen zijn gedragingen die pas door hun diskwalificatie door de wetgever hun afkeurenswaardige karakter zouden verkrijgen.  --> wetsdelicten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag