Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Handboek Cultuurgeschiedenis

222 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - handboek cultuurgeschiedenis

 • 0.1.1 Bestaat er een Europese geschiedenis

 • Met welke criteria kunnen we de Europese identiteit toetsen
  grenzen, identiteit, cultuur, bewustzijn, saamhorigheid en relevant: gemeenschappelijke geschiedenis.
 • Noem een aantal "verworvenheden" van Europa en zijn bewoners
  Vrijheid, individualisme, christendom en secularisatie, scheiding van kerk en staat, en beschaving
 • Waar is men het grosso modo t.a.v. de Europese geschiedenis wel over eens
  Europeanen onderscheiden zich als collectieve groep van de rest van de mensheid door hun gemeenschappelijke geschiedenis.
 • 0.1.2 Voltaire en Burckhardt.

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wilde Voltaire de Europese identiteit onder de aandacht brengen
  Via internationale netwerken van gelijkgezinden zoals de Republiek der Letteren.
 • Wat is Burckhardt's visie op de identiteit van Europa
  Hij beschouwde de renaissance als bakermat van de moderne tijd waarin kunst literatuur en andere cultuuruitingen konden bloeien door de ontwikkeling van de samenleving in Europa
 • 0.1.3 Europa als geografische entiteit.

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de status van Rusland als Europese macht
  In het ancien regime tijdperk verschilt men al van mening over de status van Rusland als Europese macht. terwijl over de status van de Turken overeen stemming is.
 • 0.1.4 Aard en inrichting landschap

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom werden voor transport en reizigersverkeer meestal de oude Romeins wegen gebruikt 
  Fysisch-geografische barrières (bergen en uitgestrekte wouden) vormden zware hindernissen voor reizen vervoer en communicatie.
 • Welke gebieden vormden een uitzondering op de stelling dat het grootste gedeelte van de bevolking tijdens het Ancien regime van landbouw afhankelijk was.
  De Nederlanden en Noord-Italië 
 • Noem een aantal factoren die van invloed zijn op de inrichting en verschijningsvormen in de verstedelijkte gebieden.
  Economische bv hogere welstand ging gepaard met een groot aantal en rijkere publieke gebouwen 
  Politieke bv aanwezigheid regeringscentrum, vorstelijk hof, handelscentrum of haven 
  Culturele bv oiv reformatie meer aandacht voor classisisme en barok
  Religieuze bv kerktorens en gebouwen en minaretten in Door Turken overheerste gebieden.
 • 0.1.5 1450-1800 ontwikkeling in hoofdlijnen

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0.1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het karakteristiek van het tijdperk van het Ancien regime 
  Overgang naar een meer open samenleving en wereldbeeld 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart