Samenvatting Handboek klinische ontwikkelingspsychologie : over aanleg, omgeving en verandering Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Handboek klinische ontwikkelingspsychologie : over aanleg, omgeving en verandering

- Pier Prins, et al
ISBN-10 9031352063 ISBN-13 9789031352067
357 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Handboek klinische ontwikkelingspsychologie : over aanleg, omgeving en verandering Auteur: Pier Prins, Caroline Braet ISBN: 9789031352067

 • 1 Ontwikkeling en psychopathologie

 • Hoeveel procent van de mensen zoekt hulpt voor psychopathologische problemen bij kinderen?
  2%
 • 1.1 Inleiding

 • Wat bestudeert de KLOP, welke vragen stelt men hierbij en wat is het doel? 

  • Studie van: kinderen bij wie er psychische problemen zijn vastgesteld.
  • Vragen: hoe manifesteren deze problemen zicht? Wat zijn de factoren die de problemen veroorzaken en in stand houden?
  • Doel
        1. model ontwerpen dat de ontwikkeling van afwijkend gedrag kan verklaren.
        2. model ontwerpen dat aanknopingspunten kan aanreiken voor preventie of gepaste interventie
 • Hoeveel  jongeren  voldoen aan diagnostisch criteria  van minstens  1 psychologische stoornis en  die de leeftijd van 16 jaar nog  niet hadden bereikt? (life time prevalentie)

  36.7 %

 • KLOP baseert zich vooral op inzichten uit longitudinaal onderzoek. Wat valt hierbij op?

  • Bij sommige kinderen herstellen de problemen spontaan, bij anderen duren ze voort en manifesteren ze in de volwassenheid als een stoornis.
   (Hierbij zijn voor verschillende problemen 'ontwikkelingstrajecten' uitgestippeld.
  • Stoornissen hebben verschillende aanvangsleeftijden.
   (Implicatie: modellen over ontwikkeling psychopathologie moeten stoornisspecifiek ontwikkeld worden.
 • Waarom dient de KLOP ook een ruime kennis te hebben van de normale ontwikkeling?

  Een psychische problematiek kan deel uitmaken van een normale ontwikkeling en inherent zijn aan de ontwikkelingsbehoeften (vb.: koppigheidsfase peuter) 

  OF

  het kan een kenmerk zijn van een slecht losmakingsproces (vb.: adolescent die wegloopt na ruzie met ouder).

 • KLOP: wat wordt er verondersteld met afwijking van de normale ontwikkeling?

  • Categorische benadering: afwijkend functioneren is kwalitatief anders dan normaal functioneren. 
  • Dimensionele benadering: afwijkend functioneren is gradueel verschillend van normaal.
 • De KLOP hanteert een transactioneel ontwikkelingsmodel om psychische fenomenen te analyseren. Wat onderzoekt men hierbij?

  • De risicofactoren
  • De beschermende factoren
  • De complexe interacties

  Impact van aanleg en omgeving op afwijkende ontwikkeling wordt hierbij erkend.

 • 1.2.1 Ontwikkelingstaken

 • Wat is probleemgedrag in het licht van deze ontwikkelingstaken?

  • Niet: een signaal van afwijkende ontwikkeling.
  • Wel: onderdeel van het min of meer succesvol doorlopen van een bepaalde ontwikkelingstaak.
   Vb.: stemmingswisselingen, ... in adolescentie.
 • 1.2.2 Modellen van normale ontwikkeling

 • Van welke drie modellen van normale ontwikkeling zijn alle andere modellen afgeleid?

  1. Het trekmodel
  2. Het contextueel of omgevingsmodel
  3. Het interactiemodel
   -> Het transactioneel model is een uitbreiding van het interactiemodel.
 • 1.2.2.1 Trekmodel

 • Wat is de huidige visie op dit model?

  Het wordt momenteel verworpen. Teveel evidentie dat omgeving wel degelijk van invloed is gedurende hele levensloop kind en in voortdurende interactie staat met kindkenmerken die erdoor beïnvloed worden.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.