Samenvatting: Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie : Over Aanleg, Omgeving En Verandering | 9789031352067 | Pier Prins, et al

Samenvatting: Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie : Over Aanleg, Omgeving En Verandering | 9789031352067 | Pier Prins, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Handboek klinische ontwikkelingspsychologie : over aanleg, omgeving en verandering | 9789031352067 | red.: Pier Prins, Caroline Braet.

 • 1 Ontwikkeling en psychopathologie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat er binnen de klinische psychopathologie (KLOP)centraal?

  De afwijkende ontwikkeling met daarbinnen de oorzaak en in stand houdende factoren.
 • Hoeveel procent van de mensen zoekt hulpt voor psychopathologische problemen bij kinderen?

  2%
 • Wat wilt de klinische psychopathologie (KLOP)?

  Afwijkend gedrag beschrijven, verklaren en preventie en interventie onderzoeken.
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat bestudeert de KLOP, welke vragen stelt men hierbij en wat is het doel? 

  • Studie van: kinderen bij wie er psychische problemen zijn vastgesteld.
  • Vragen: hoe manifesteren deze problemen zicht? Wat zijn de factoren die de problemen veroorzaken en in stand houden?
  • Doel
        1. model ontwerpen dat de ontwikkeling van afwijkend gedrag kan verklaren.
        2. model ontwerpen dat aanknopingspunten kan aanreiken voor preventie of gepaste interventie
 • Hoeveel  jongeren  voldoen aan diagnostisch criteria  van minstens  1 psychologische stoornis en  die de leeftijd van 16 jaar nog  niet hadden bereikt? (life time prevalentie)

  36.7 %

 • KLOP baseert zich vooral op inzichten uit longitudinaal onderzoek. Wat valt hierbij op?

  • Bij sommige kinderen herstellen de problemen spontaan, bij anderen duren ze voort en manifesteren ze in de volwassenheid als een stoornis.
   (Hierbij zijn voor verschillende problemen 'ontwikkelingstrajecten' uitgestippeld.
  • Stoornissen hebben verschillende aanvangsleeftijden.
   (Implicatie: modellen over ontwikkeling psychopathologie moeten stoornisspecifiek ontwikkeld worden.
 • Waarom dient de KLOP ook een ruime kennis te hebben van de normale ontwikkeling?

  Een psychische problematiek kan deel uitmaken van een normale ontwikkeling en inherent zijn aan de ontwikkelingsbehoeften (vb.: koppigheidsfase peuter) 

  OF

  het kan een kenmerk zijn van een slecht losmakingsproces (vb.: adolescent die wegloopt na ruzie met ouder).

 • KLOP: wat wordt er verondersteld met afwijking van de normale ontwikkeling?

  • Categorische benadering: afwijkend functioneren is kwalitatief anders dan normaal functioneren. 
  • Dimensionele benadering: afwijkend functioneren is gradueel verschillend van normaal.
 • De KLOP hanteert een transactioneel ontwikkelingsmodel om psychische fenomenen te analyseren. Wat onderzoekt men hierbij?

  • De risicofactoren
  • De beschermende factoren
  • De complexe interacties

  Impact van aanleg en omgeving op afwijkende ontwikkeling wordt hierbij erkend.

 • 1.1.1 Verschillende benaderingen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe heten de twee verschillende benaderingen?

  1. Categorische benadering
  2. Dimensionele benadering

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie : Over Aanleg, Omgeving En Verandering